Кафедра фiзики металiв (ФМ), ІМЗ

Кафедра фiзики металiв (ФМ), Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 9, вул. Політехнічна 35, к.037, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 97 74,
Електронна пошта: sidorenko(at)kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Після закінчення другої світової війни різко зросла потреба в кваліфікованих фахівцях для промисловості і науки. Напівзруйновані вузи України швидко відновлювалися й одержували держзамовлення на підготовку інженерних, наукових і педагогічних кадрів. Перших абітурієнтів на спеціальність "Фізика металів" щойно організований інженерно-фізичний факультет КПІ прийняв у 1948 році. Факультет включав у свій склад також спеціальності: "Технічна електроніка" і "Фізика діелектриків". Факультет існував доти, поки велася загальноосвітня і загальнотехнічна підготовка студентів. Однак відсутність матеріальної бази для підготовки фахівців змусило керівництво інституту розосередити групи інженерно-фізичного факультету по споріднених спеціальностях інших факультетів.

Так, були передані під опіку кафедри металознавства і термічної обробки металургійного факультету КПІ групи перших трьох курсів для профілювання за фахом "Фізика металів".

Це відбулося в 1952 році. До цього часу кафедра металознавства і термічної обробки, яку очолював академік В.М. Свєчников, була реорганізована - на її основі заснована кафедра металознавства під його ж керівництвом та нова кафедра - термічної обробки і фізики металів, яку очолив професор В.Н. Гриднєв. Для ведення навчального процесу було запрошено з Уральського політехнічного інституту В. Г. Пермякова та залишено на роботу як асистента випускника кафедри О.В. Білоцького. У підготовці фахівців брали участь такі великі вчені як академіки А.А. Смирнов, Г.С. Писаренко і (по сумісництву) член-кореспондент АН України А. Г. Лісник, професори Д.І. Лисак, І.Я. Дехтяр та ін.

З 1991 року кафедру очолював професор С.І. Сидоренко. У цей період продовжують зміцнюватися зв'язки з Інститутами НАНУ. За короткий час істотно поповнилася учбово-лабораторна база кафедри, підсилилася комп'ютерна підготовка студентів, прийом (держзамовлення) на 1 курс збільшений до 30 чол.; розробляються комп'ютерні технології навчання. Продовжується модернізація навчального плану, спрямована на подальше поліпшення загальної фундаментальної і спеціальної підготовки студентів.

У 1999 році при скороченні Державного реєстру спеціальностей спеціальність "Фізика металів" була виключена.
Тепер кафедра готує фахівців зі спеціальності "Інженерне матеріалознавство" і по чотирьом спеціалізаціям: "Фізичне матеріалознавство", "Комп'ютерні методи в матеріалознавстві", "Біосумісні металеві матеріали" та "Металеві матеріали в медицині".

2000 – 2002 р.р. За підтримки НАН України відкрито нові – міждисциплінарні – спеціалізації: “Комп'ютерні методи в матеріалознавстві”, “Біосумісні металеві матеріали” та “Металеві матеріали в медицині”.

В 2020 році кафедру включено у склад Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона.