Ви є тут

Кафедра акустики та акустоелектроніки (ААЕ), ФЕЛ


http://acoustic.kpi.ua

Кафедра акустики та акустоелектроніки (ААЕ), Факультет електроніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 12, вул. Політехнічна 16 , к.229, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 94, 204 90 72,
Електронна пошта: kafedra(at)kpi.ua
Сайт:

Початок розвитку акустики на Україні треба віднести до появи звукового кіно і створення 1930 року в зв’язку з цим Київського інституту кінематографії, який в 1935 році був перейменований в Київський інститут кіноінженерів (КІКІ). В цьому інституті в 1936 році було створено кафедру «Акустики і радіотехніки», яка зіграла значну роль в розвитку акустики в Україні та започаткувала професійну підготовку фахівців у цій галузі.

Кафедра акустики та акустоелектроніки КПИ им. Игоря Сикорского здійснює спеціальну підготовку бакалаврів за напрямом підготовки «Акустотехніка» (4 роки) та магістрів за спеціальністю «Акустичні засоби та системи» (денна, без відриву від виробництва форми навчання) (6 років).

Студенти кафедри можуть обрати наступні програми навчання: акустичні мультимедійні технології; комп’ютерна обробка та захист акустичної інформації; акустичні прилади та методи неруйнівного контролю; біоакустичні технології та ін..

Навчання студентів проводиться в спеціалізованих лабораторіях та аудиторіях кафедри. Практичний досвід роботи майбутні фахівці отримують на підприємствах та в науководослідних інститутах. Навчання студентів забезпечує 15 кандидатів та 6 докторів технічних наук. Навчаючись на кафедрі, студенти мають можливість паралельно з базовою освітою отримати в КПИ им. Игоря Сікорського другу вищу освіту за напрямками: менеджмент, маркетинг, економіка підприємництва, економічна безпека та інші.

Випускники кафедри отримують знання, які дозволяють їм працювати у різноманітних галузях господарства, пов’язаних з проектуванням, експлуатацією та ремонтом ультразвукових медичних приладів для діагностики стану здоров’я людини, а також ультразвукових терапевтичних приладів.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій