Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем (АМЕС), ФЕЛ

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем (АМЕС), Факультет електроніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 12, вул. Політехнічна 16 , к.229, 03056, Київ, Україна

Телефон: +380 44 204 90 72 , Факс: +380 44 204 82 94

Електронна пошта: kafedra(at)aae.kpi.ua
Сайт:

Початок розвитку акустики на Україні треба віднести до появи звукового кіно і створення 1930 року в зв’язку з цим Київського інституту кінематографії, який в 1935 році був перейменований в Київський інститут кіноінженерів (КІКІ). В цьому інституті в 1936 році було створено кафедру «Акустики і радіотехніки», яка зіграла значну роль в розвитку акустики в Україні та започаткувала професійну підготовку фахівців у цій галузі.

В 2019 році Кафедру акустики та акустоелектроніки та Кафедру звукотехніки та реєстрації інформації об'єднали та створили на їх базі Кафедру акустичних та мультимедійних електронних систем. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 171 Електроніка в межах двох освітніх програм:

  • Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації;
  • Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей.

Студенти навчаються в спеціалізованих лабораторіях та аудиторіях кафедри. Практичний досвід роботи майбутні фахівці отримують на підприємствах та в науково-дослідних інститутах. Навчаючись на кафедрі, студенти мають можливість паралельно з базовою освітою отримати в КПІ ім. Ігоря Сікорського другу вищу освіту за напрямками: менеджмент, маркетинг, економіка підприємництва, економічна безпека та інші.

На етапі бакалаврської та магістерської підготовки студенти вивчають фундаментальні навчальні дисципліни (математика, фізика, механіка, інформатика, програмування, інженерна та комп’ютерна графіка, дисципліни гуманітарного напрямку тощо), а також професійно-орієнтовані дисципліни акустоелектронного спрямування (теорія електричних кіл, основи електроніки, теорія процесів та систем, теоретичні основи акустики, прикладна акустика, аналогова та цифрова схемотехніка, електроакустичні перетворювачі, вимірювання на звукових та ультразвукових частотах та ін.) або мультимедійного та інфокомунікаційного спрямування (технічні засоби кінематографії, пост-виробництво в кінематографії, основи систем радіо і телевізійного мовлення, програмні засоби підготовки візуального контенту, основи мікропроцесорної техніки, мережі передавання даних, технології Інтернету речей, мережі безпроводових сенсорів та ін.) відповідно до обраної освітньої програми.