Ви є тут

Кафедра акустики та акустоелектроніки (ААЕ), ФЕЛ


https://acoustic.kpi.ua

Кафедра акустики та акустоелектроніки (ААЕ), Факультет електроніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 12, вул. Політехнічна 16 , к.229, 03056, Київ, Україна

Телефон: +380 44 204 90 72 , Факс: +380 44 204 82 94

Електронна пошта: kafedra(at)aae.kpi.ua
Сайт:

Початок розвитку акустики на Україні треба віднести до появи звукового кіно і створення 1930 року в зв’язку з цим Київського інституту кінематографії, який в 1935 році був перейменований в Київський інститут кіноінженерів (КІКІ). В цьому інституті в 1936 році було створено кафедру «Акустики і радіотехніки», яка зіграла значну роль в розвитку акустики в Україні та започаткувала професійну підготовку фахівців у цій галузі.

Кафедра акустики та акустоелектроніки КПІ Ім. Ігоря Сікорського здійснює спеціальну підготовку бакалаврів по спеціальності 171 Електроніка (4 роки), магістрів за освітньою програмою «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації» (2 років) та докторів філософії по спеціальності 05.09.08 "Прикладна акустика і звукотехніка" (4 роки). Можливі денна та заочна форми навчання.

Студентам кафедри доступні наступні вибіркові блоки дисциплін:

➢ Акустичні мультимедійні системи і технології обробки музично-мовної інформації;
➢ Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика.

Навчання студентів проводиться в спеціалізованих лабораторіях та аудиторіях кафедри. Практичний досвід роботи майбутні фахівці отримують на підприємствах та в науково-дослідних інститутах. Навчання студентів забезпечує 15 кандидатів та 6 докторів технічних наук. Навчаючись на кафедрі, студенти мають можливість паралельно з базовою освітою отримати в КПІ ім. Ігоря Сікорського другу вищу освіту за напрямками: менеджмент, маркетинг, економіка підприємництва, економічна безпека та інші.

Випускники кафедри отримують знання, які дозволяють їм працювати у різноманітних галузях господарства, пов’язаних з проектуванням, експлуатацією та ремонтом ультразвукових медичних приладів для діагностики стану здоров’я людини, а також ультразвукових терапевтичних приладів.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій