Кафедра мовної підготовки іноземців (КМП), ФЛ

Кафедра мовної підготовки іноземців (КМП), Факультет лінгвістики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 31, вул. Металлістів 5-А, к.0-07, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 453 36 58,
Електронна пошта: kmpflkpi(at)gmail.com
Сайт:

Кафедра мовної підготовки іноземців (КМПІ) заснована в 1956 році для забезпечення мовної підготовки іноземних громадян, що навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського. З 2014 року кафедра входить у склад факультету лінгвістики.

Кафедра об’єднує висококваліфікованих творчих викладачів, які забезпечують викладання української та російської мов слухачам підготовчого відділення, бакалаврам, магістрам і аспірантам на усіх факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

При кафедрі діє методичний кабінет з бібліотекою наукової та навчально-методичної літератури.

Основними напрямками роботи кафедри є:

  • висококваліфіковане навчання іноземних студентів усіх факультетів університету української мови та російської мови для кращого опанування всіма стилями мов, а в першу чергу, науковим стилем мовлення для успішного навчання обраній спеціальності студента.
  • викладання  країнознавства в контексті європейського та світового культурного простору:
  • розробка навчальних програм та навчально-методичних матеріалів.

Колектив кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін:

  • Українська и російська мови для слухачів підготовчого відділення;
  • Українська мова и російська мови  для студентів всіх факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • Українська и російська мови для аспірантів всіх факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Колектив кафедри успішно працює за такими науковими напрямками

  1. Участь у наукових та науково-практичних конференціях.
  2. Наукове керівництво роботами студентів та аспірантів.
  3. Підготовка до друку наукових публікацій.
  4. Рецензування  наукових видань.