Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (КІВРА), РТФ

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (КіВРА), Радіотехнічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 17, вул. Політехнічна 12, к.311, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 94 20,
Електронна пошта: kivra(at)kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (КіВРА) почала функціонувати у складі радіотехнічного факультету (РТФ) з вересня 1968р.

Кафедра проводить підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка" та спеціалізацією «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки».

Спеціалізація «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» спрямована на підготовку спеціалістів в галузі автоматизованого проектування і технології мікропроцесорної, мікросистемної та наносистемної радіоелектронної техніки, математичних методів та програмних засобів інформаційних, технічних та технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня. Спеціалізація «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» відповідає спеціальності «Electronics Engineering Technology» університетів Європи та США, що базується на сучасних концепціях розвитку інтелектуальних (smart, intelligent) радіоелектронних технологій, у тому числі на глобальній концепції Internet of Things.

Напрями спеціалізації:

бакалавр:

радіоелектронна техніка на базі мікроконтролерів, мікропроцесорів та мікрокомп’ютерів;
мікро- та наносистемна радіоелектронна техніка;
створення і впровадження інтелектуальної радіоелектронної техніки;
створення і впровадження інтелектуальних технологічних процесів та виробництв;
розробка програмних засобів інтелектуальних технологій мікросистемної радіоелектронної техніки.

магістр:

розробка фізико-технічних та апаратно-програмних рішень інтелектуальної мікро- та наносистемної радіоелектронної техніки;
створення і впровадження мікропроцесорних та мікрокомп’ютерних інтелектуальних засобів, систем та мереж;
моделювання, комп’ютерне та натурне експериментальне дослідження мікро- та наноструктур;
розробка фізико-технічних рішень прецизійного формування мікро- та наносистемних тривимірних структур;
розробка інноваційних проектів в рамках концепції Internet of Things.

доктор філософії:

створення математичних та фізико-технічних основ інтелектуальних технологій мікросистемної радіоелектронної техніки.