Кафедра екобіотехнології та біоенергетики (КЕБ), ФБТ

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики (КЕБ), Факультет біотехнології і біотехніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 4, вул. Янгеля, 3, к.182, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 81 84,
Електронна пошта: ecobt(at)ukr.net
Сайт:

Кафедра була заснована у 2004 році, як нова навчальна та наукова одиниця університету, для визначення та створення нових напрямків в сучасній біотехнології – екологічна біотехнологія та енергетиці – біоенергетика. Екобіотехнологія та біоенергетика має на меті фундаментальне вивчення біологічних систем для застосування у енергетиці, захисті навколишнього природного середовища, збереженні біорізноманіття та вирішенні проблем раціонального природокористування шляхом пошуку нових технологічних підходів, створення нових матеріалів та пристроїв. Формування кафедри екобіотехнології та біоенергетики було обумовлене потребою ринку праці у висококваліфікованих працівниках з системою знань, навиків та вмінь у сфері біотехнології, біоенергетики та екології.

Протягом навчання випускники кафедри отримують широкий спектр знань та навиків у циклі курсів фундаментальних наук (загальна та неорганічна хімія, вища математика, фізика, біофізика, органічна хімія, аналітична хімія, біохімія, фізична хімія, генетика, мікробіологія та вірусологія, процеси і апарати біотехнологічних виробництв та ін.) та прикладних дисциплін (екобіотехнологія, загальна біотехнологія, нарисна геометрія, хімія біогенних елементів, екологія, прикладна механіка, технологія переробки промислових та побутових відходів, біотехнологія очищення води, методи аналізу біотехнологічних виробництв та ін.). В результаті, після чотирьох років навчання та успішного засвоєння курсу дисциплін, передбаченого для освітнього рівня «бакалавр», студенти стають висококваліфікованими інженерами-біотехнологами. Під час навчання студентів на освітніх рівнях спеціаліст та магістр основною метою є формування висококваліфікованого фахівця-екобіотехнолога з системним мисленням, здатного до самостійного аналізу ситуації та прийняття ефективних рішень при реалізації наукових та технологічних завдань. Досягнення поставленої мети відбувається через засвоєння студентом курсу таких спеціалізованих дисциплін як гідроекологія, біоінженерія, біохімія ксенобіотиків, експрес-аналіз в біотехнології та екології, біологічні та хімічні сенсорні системи тощо.

Випускники успішно працюють та навчаються в престижних компаніях та наукових установах в Україні та за її межами: ПАТ "Карлсберг Україна", ТОВ “Хімлаборреактив”, ПАТ “Макрохім”, ПАТ "Київмедпрепарат", ПАТ "Фармак", УкрНДІспиртбіопрод, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, Люнебургський університет (Німеччина), Рурський університет (Бохум, Німеччина) та ін.