Кафедра історії (КІ), ФСП

Кафедра історії (КІ), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37к 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 90 23,
Сайт:
Соціальні мережі: Facebook Кафедри історії Телеграм Кафедри історіїпрофіль кафедри історії у twitter

Кафедра історії об'єднує висококваліфікований колектив творчих працівників, які забезпечують викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін історичного профілю на усіх без винятку факультетах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Стратегічні завдання роботи кафедри визначаються потребами вирішення актуальних завдань гуманітаризації та гуманізації вищої технічної освіти в Україні, підвищення якості професійної підготовки і розширення світогляду майбутніх технічних спеціалістів.

До складу кафедри входять 22 викладача: 2 доктора наук, 14 кандидатів наук; 2 професора, 12 доцентів, 2 викладача з науковим ступенем, 4 викладача без наукового ступеня; завідувач лабораторією та 4 лаборанта. При кафедрі діє історичний кабінет з бібліотекою наукової та навчально-методичної літератури.

Працівники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін:

  • Історія України (соціально-політичні аспекти)
  • Історія української культури
  • Історія науки і техніки
  • Всесвітня історія XX ст.
  • Історія державного управління

Колектив кафедри успішно працює над виконанням ряду індивідуальних науково-дослідницьких проектів, які є складовою загальної теми «Історико-культурна спадщина України: джерела, методологія дослідження». При кафедрі діє аспірантура і докторантура, після успішного завершення якої кафедра рекомендує відповідні роботи до захисту для здобуття наукового ступеня кандидата або доктора історичних наук. Видається науковий збірник «Сторінки історії», внесений ВАК України до переліку фахових видань України з історичних наук.

На базі кафедри працює постійно діючий науково-методичний семінар «Актуальні питання викладання історичних дисциплін у вищій школі», до участі у якому залучаються науковці з інститутів Національної академії наук України та представники провідних вузів країни. Кафедра є також ініціатором і організатором проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Україна: історія, культура, пам'ять».