Вісник НТУУ "КПІ". Філологія. Педагогіка

Науковий журнал Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» серія: філологія. Педагогіка, створений у 2012 році, двічі на рік публікує результати наукових досліджень вчених, аспірантів та здобувачів. ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print)

Журнал орієнтується на проблеми, пов’язані з філологією, зокрема, прагне допомогти встановити зв’язки між теоріями, методами досліджень і науковими дискурсами, критично осмислити існуючі філологічні здобутки. В рамках філології журнал схвалює дослідження в таких сферах як: фонетика, лексикологія, стилістики, граматика, переклад.

Також на сторінках видання висвітлюються різноманітні сучасні педагогічні проблеми, пов’язані з теорією і практикою викладання іноземних мов.

Журнал прагне створити середовище обміну інформацією й ідеями та плідної дискусії стосовно наукових здобутків між фахівцями відповідних галузей.

Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, факультет лінгвістики, корпус 7, кімн.718
тел. (044) 204-85-37, (066) 510-76-83
e-mail: kpi-journal[at]ukr.net
Стара версія сайту: http://journal.fl.kpi.ua