Кафедра хімічної технології кераміки та скла (ХТКС), ХТФ

Кафедра хімічної технології кераміки та скла (ХТКС), Хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 21, вул. Борщагівська 122, к.412, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 98 81,
Сайт:
Соціальні мережі: Twitter

Кафедра хімічної технології кераміки та скла (ХТКС) КПІ ім. Ігоря Сікорського – один з найстаріших підрозділів інституту, бере свій початок від кафедри технології будівельних матеріалів і мінеральних речовин, утвореної у 1898 році при заснуванні інституту. Засновником кафедри був академік АН України Б.С. Лисін (1883-1970).

Академік Академії наук України Борис Савелійович Лисін - один із основоположників сучасної хімії і технології силікатів, засновник та багаторічний завідувач кафедри силікатів Київського політехнічного інституту.

з 2005 року і по цей час – чл.-кор. Національної академії наук України, д.х.н., проф. Корнілович Б.Ю.

Кафедра ХТКС готує фахівців із спеціальності "Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів".

Спеціалізації кафедри ХТКС:

  • "Хімічна технологія функціональної (технічної) кераміки",
  • "Хімічна технологія тонкої і будівельної кераміки",
  • "Хімічна технологія скла і склокристалічних матеріалів".

Випускники кафедри набувають високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного та природничо-наукового циклів, а також спеціалізованих фахових циклів, що відповідає сучасному міжнародному рівню та сприяє інтеграції в Болонський процес.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри ХТКС:

  • фізико-хімічне дослідження властивостей природних силікатів та модифікування їх поверхні;
  • вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження при виробництві силікатних матеріалів та виробів;
  • розробка основ використання альтернативних матеріалів та техногенних відходів;
  • розробка високоефективних сорбуючих матеріалів для захисту водних ресурсів від забруднення токсичними та радіоактивними металами;
  • розробка нових функціональних керамічних та склокерамічних матеріалів.