Кафедра геоінженерії (ГІ), ІЕЕ

Кафедра геоінженерії, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 22, вул. Борщагівська 115, к.500, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 80 08,
Електронна пошта: geobud(at)ukr.net
Сайт:

Кафедру геоінженерії (на час створення – кафедру шахтного будівництва, пізніше - геобудівництва та гiрничих технологiй) засновано в Київському політехнічному інституті у вересні 1948 році у зв'язку з гострим дефіцитом у післявоєнний час спеціалістів - шахтобудівельників. В перші роки відбудови повністю зруйнованих у роки Другої світової війни гірничовидобувної та переробної галузей відчувалась особлива потреба у гірничих будівельниках, в озброєнні їх новими технологіями, новою гірничопрохідницькою технікою і видобувними комплексами. З часом стала відчутною необхідність підготовки фахівців для будівництва підземних міських споруд у зв’язку з постійним збільшенням об’ємів міського підземного будівництва – технологів та фахівців, які можуть спроектувати, збудувати і оздобити інтер’єри підземного міста та його комунікацій.

Кафедра геоінженерії готує фахівців, які здатні експлуатувати сучасне гірничотехнічне обладнання на гірничих підприємствах та об’єктах підземного будівництва, мають професійну підготовку з організації виробничого процесу, можуть розробляти технічну документацію для виконання гірничих та будівельних робіт, володіють методикою розрахунку нормативних показників, вартості виконання робіт і кошторисної документації, можуть розробляти робочі проекти, мають навички проектування підземних споруд та організації підземного простору, володіють сучасними комп’ютерними технологіями проектування, системою автоматизованого проектування підземних споруд і геомоніторингу.

Повна вища освіта за спеціальністю дозволяє випускникам працювати на керівних посадах підприємств гірничого та іншого профілю. Крім того, фахівці зі спеціальності мають можливість працювати в проектних, науково-дослідних та спеціалізованих організаціях (установи з безпеки праці, ліквідації надзвичайних ситуацій тощо) по всій території України, в тому числі Києва.

Кафедра геоінженерії тісно співпрацює з провідними компаніями та організаціями: ВАТ «Київметробуд», Концерн «Київпідземшляхбуд», ВАТ «Київпроект», ДП «Інжкомпроект», ДП «ПІ «Укрметротунельпроект»», ДП «Київінжпроект», НДІ будівельних конструкцій, НДІ будівельного виробництва, ВАТ «Малинський каменедробильний завод», ЗАТ ²Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат «Біличі»², Інститут гідромеханіки НАН України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, ПАТ ²Київський завод «Граніт»², Корчуватський комбінат будівельних матеріалів.

На кафедрі відбулося становлення наукової школи з питань формування геотехнічних властивостей ґрунтів і гірських порід засобами геодинаміки вибуху, яку заснував завідувач кафедри Лауреат державної премії з науки і техніки України (1991р.) доктор технічних наук, професор В.Г. Кравець.