Проректор з адміністративної роботи КПІ ім.Ігоря Сікорського: кандидат технічних наук Вадим Анатолійович Кондратюк
Приймальня: 03056, м. Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімната 109
Приймальні години: вівторок з 15:00 до 17:00 години
Телефон: 204-90-91
e-mail: prorector-agr[at]kpi.ua

За організацію та вирішення комплексу господарських та соціальних питань, забезпечення належного рівня громадського правопорядку студентів і працівників на території Університету відповідає проректор з адміністративної роботи.

Він координує та контролює діяльність:

- Департаменту господарської роботи;
- Департаменту безпеки;
- Департаменту соціального забезпечення;
- інших підпорядкованих структурних підрозділів.

Організовує роботу щодо розвитку матеріально-технічної бази Університету і підтримки в робочому стані приміщень, будівель та споруд, з метою забезпечення відповідних умов для навчання здобувачів вищої освіти та роботи працівників, в частині функціонування інженерних мереж, проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Відповідає за організацію комплексу робіт з
капітального будівництва об'єктів Університету.

Контролює стан аудиторного фонду та навчально-лабораторної бази Університету, організовує і відповідає за роботу з їх утримання розвитку.

Здійснює контроль та несе відповідальність за стан матеріально-технічного забезпечення Університету, своєчасність проведення процедур публічних закупівель та організації матеріально-технічного постачання. Здійснює контроль та несе відповідальність за забезпечення виконання вимог законодавства з питань організації процедур закупівель.

Організовує комплекс робіт та несе відповідальність за впровадження енергозберігаючих технологій в Університеті. Контролює виконання працівниками Університету заходів по енергозбереженню.

Організовує роботу з цільового використання майнового комплексу, питань оренди та інші роботи, відповідно до додатку №7 Наказу № 7-246 від 23.09.2019 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ КЕРІВНОГО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТУ