Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління (АСОІУ), ФІОТ

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління (АСОІУ), Факультет інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 18, вул. Борщагівська 126, к.429, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 90 45, 204 96 51,
Електронна пошта: asoiu(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра автоматизованих системи управління виробництвом (АСУВ) була створена 1 липня 1978 року наказом МінВУЗа УРСР від 19 травня 1978 року № 156 (наказ ректора Київського політехнічного інституту № 80-"1" від 16 червня 1978 року) для підготовки інженерів-системотехніків по спеціальності 2202 "Автоматизовані системи обробки інформації і управління".

Підготовка фахівців здійснюється за такими формами навчання:

  • денна;
  • без відриву від виробництва;

Підготовка фахівців фінансується:

  1. за рахунок видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
  2. за рахунок коштів юридичних осіб;
  3. за рахунок коштів фізичних осіб.

Бакалавр
Напрям підготовки: 6.050101 “ Комп`ютерні науки ”. Кваліфікація: бакалавр з комп`ютерних наук
Магістр
Спеціальність: 8.05010101 “ Інформаційні управляючі системи та технології ”. Кваліфікація: аналітик комп’ютерних систем

Випускники працюють скрізь, де розробляється, впроваджується, адаптується або експлуатується програмне забезпечення та різноманітні інформаційні (системні) технології

Бакалавр
Напрям підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія”. Кваліфікація: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Фахівці з програмної інженерії здійснюють розробку високоякісного програмного забезпечення і при цьому мають глибокі знання щодо всіх аспектів комп’ютингу. Останнє дає змогу працювати в суміжних з програмною інженерією галузях діяльності – в комп’ютерній інженерії та комп’ютерних науках.