Ви є тут

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління (АСОІУ), ФІОТ


http://asu.kpi.ua

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління (АСОІУ), Факультет інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 18, вул. Борщагівська 126, к.429, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 90 45, 204 96 51,
Електронна пошта: asoiu(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра автоматизованих системи управління виробництвом (АСУВ) була створена 1 липня 1978 року наказом МінВУЗа УРСР від 19 травня 1978 року № 156 (наказ ректора Київського політехнічного інституту № 80-"1" від 16 червня 1978 року) для підготовки інженерів-системотехніків по спеціальності 2202 "Автоматизовані системи обробки інформації і управління".

Підготовка фахівців здійснюється за такими формами навчання:

  • денна;
  • без відриву від виробництва;

Підготовка фахівців фінансується:

  1. за рахунок видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
  2. за рахунок коштів юридичних осіб;
  3. за рахунок коштів фізичних осіб.

Бакалавр
Напрям підготовки: 6.050101 “ Комп`ютерні науки ”. Кваліфікація: бакалавр з комп`ютерних наук
Магістр
Спеціальність: 8.05010101 “ Інформаційні управляючі системи та технології ”. Кваліфікація: аналітик комп’ютерних систем

Випускники працюють скрізь, де розробляється, впроваджується, адаптується або експлуатується програмне забезпечення та різноманітні інформаційні (системні) технології

Бакалавр
Напрям підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія”. Кваліфікація: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Фахівці з програмної інженерії здійснюють розробку високоякісного програмного забезпечення і при цьому мають глибокі знання щодо всіх аспектів комп’ютингу. Останнє дає змогу працювати в суміжних з програмною інженерією галузях діяльності – в комп’ютерній інженерії та комп’ютерних науках.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій