Науковий парк «Київська політехніка»

Адреса: 03056, Україна, Київ, проспект Перемоги 37, корпус №6
Телефон для довідок: (+38 044) 204-81-92
E-mail: spark[at]spark.kpi.ua

Науковий парк «Київська політехніка» створений на базі Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відповідно Закону України №523- V від 22.12.06 «Про Науковий парк «Київська політехніка» з метою організації масової інноваційної діяльності, спрямованої на інтенсифікацію процесів розроблення, виробництва та впровадження високотехнологічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення надходжень до державного та місцевих бюджетів, прискорення інноваційного розвитку економіки України.

Науковий парк – договірне об'єднання суб'єктів господарювання, створене за принципом поєднання можливостей освіти, науки, виробництва і бізнесу шляхом координації виконання інноваційних проектів наукового парку його учасниками/ партнерами.

Функціонування Наукового парку має дати можливість створювати високоінтелектуальну продукцію, здійснювати науковий і кадровий супровід її промислового випуску та виведення на ринки. При цьому на практиці мають бути поєднані інтереси основних учасників інноваційного процесу від науки, освіти, виробництва та бізнесу.

Створення Наукового парку є загальнонаціональним проектом, унікальність якого полягає в тому, що він реалізується без будь-яких пільг і за умов відповідної державної політичної підтримки має здійснити прорив у інноваційному середовищі України на рівні кращих закордонних аналогів.

До складу Наукового парку входять підрозділи КПІ ім.Ігоря Сікорського, наукові, виробничі, навчальні організації, технопарк „Київська політехніка”, бізнес-інкубатор „Київська політехніка”, що працюють у галузі високих технологій, а також консалтингові, юридичні, фінансові та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють кадрове, правове, інвестиційне забезпечення і супровід інноваційної діяльності.