Військова підготовка: пам’ятка студенту

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» проводить конкурсний відбір серед студентів 2-х, 3-х курсів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які бажають проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

1) Відбіркова  комісія розглядає:

  • рівень успішності навчання за попередні семестри;
  • професійно-психологічний стан кандидатів (тестування);
  • рівень фізичної підготовленості студентів (підтягування, біг – 100 м, крос 1000 м.);
  • рівень засвоєння студентами програми допризовної підготовки.

2) Студентам до початку конкурсного відбору НЕОБХІДНО:

  • подати до приймальної комісії заяву про бажання проходити військову підготовку та відомість успішності або витяг із навчальної картки з оцінками, підписані деканом факультету (з основного місця навчання) і завірені печаткою деканату;
  • до заяви додати копію паспорта громадянина України (перша та друга сторінка), копію ідентифікаційного коду, копію приписного свідоцтва з відміткою про придатність до військової служби;
  • пройти військово-лікарську комісію за місцем перебування на військовому обліку. Направлення для проходження військово-лікарської комісії видається на факультеті військової підготовки

2) Для участі у конкурсному відборі студентам необхідно:

  • в день проведення конкурсного відбору прибути за вказаною в оголошенні адресою
  • при собі мати паспорт, приписне свідоцтво або військовий квиток, довідку про висновок військово-лікарської комісії за місцем перебування на військовому обліку (ксерокопії не приймаються).

Студенти, які є громадянами України,  за висновком ВЛК придатні для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, набрали 100 і більше балів з ДПЮ, пройшли професійний психологічний відбір, отримали “зараховано” з фізичної підготовки, допускаються до подальшої участі в конкурсі. При цьому результат з ДПЮ сумується з середнім балом навчання за попередні семестри помноженому на 100. Студенти факультету (інституту) вишиковуються за рейтингом. Кількість місць для студентів кожного факультету (інституту) розподіляється в пропорційному відношенні від кількості студентів які приймали участь у конкурсному відборі. Студентам які рекомендовані до зарахування, за рейтингом, пропонується заключити контракт про військову підготовку. Студенти, які уклали контракт та своєчасно здійснили оплату за навчання за перший семестр навчання включаються до проекту  наказу ректора ВНЗ на зарахування.

Студенти можуть подавати апеляцію, якщо вони мають претензії до роботи приймальної комісії. За практичне виконання елементів - в день складання вступних випробувань, а за письмові відповіді - в день оголошення результатів конкурсного відбору. Додаткове опитування студентів під час розгляду апеляцій не допускається.

Телефони для довідок: (044) 406-85-88, 406-84-72, 454-92-42