Восени 2015 р. виповнилось 100 років від дня народження Надії Костянтинівни Віткуп, колишнього доцента кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки, багаторічного профспілкового лідера КПІ.

Надія Костянтинівна народилась у м. Самарі в багатодітній сім'ї вчителя фізики середньої школи. У 1934 р. вступила до Московського держуніверситету на математичний факультет. Її вчителями були відомі математики А.М.Колмогоров, П.С.Александров, М.С.Піскунов.

Після закінчення навчання Надія Костянтинівна працювала в Центральному аеродинамічному інституті, який об'єднував кращих на той час учених,  в лабораторії, створеній А.М.Туполєвим. Вона виконувала розрахунки аеродинаміки літальних апаратів. Продовжувала роботу в інституті і під час війни, за що була нагороджена медаллю.

Після закінчення війни сім'я Н.К.Віткуп переїхала до Києва. Надія Костянтинівна вступила до аспірантури на кафедрі інженерної графіки Київського інженерно-будівельного інституту. В 1953 р. вона захищає кандидатську дисертацію на тему "Метод перетворення фігур в нарисній геометрії". Один з рецензентів, характеризуючи її наукову роботу, написав: "У дисертації викладено новий для нарисної геометрії метод, який може бути успішно використаний при розв'язанні позиційних задач. Метод зображення просторових форм на площині має значення як основа для побудови інженерних креслень та вивчення просторових форм за їх пласкими зображеннями".

З 1951 р. Надія Костянтинівна працювала старшим викладачем в Інституті кіноінженерів, а з 1954 р., після його об'єднання з КПІ, на кафедрі нарисної геометрії й інженерної графіки КПІ спочатку викладачем, а пізніше доцентом. Як прекрасного фахівця Надію Костянтинівну залучали  до викладання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів вишів, де вона передавала свій досвід викладання графічних дисциплін. Викладацьку працю Надія Костянтинівна поєднувала з науковою. Вона очолила науковий семінар кафедри.

У КПІ Надія Костянтинівна відома також своєю громадською діяльністю. Близько двадцяти років колектив інституту обирав її до складу місцевого комітету. Вона очолювала комісію профкому з соціального страхування. За сумлінну працю Надія Костянтинівна була нагороджена знаком "За активну роботу в профспілках".

Колектив кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки пам'ятає Надію Костянтинівну Віткуп як прекрасного фахівця, доброзичливого наставника, дуже відповідальну людину, автора багатьох наукових та методичних розробок.

Г.О.Гнітецька, в.о. завідувача кафедри НГІКГ