Серед переможців конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2015" названо й доцента факультету електроніки Євгена Володимировича Вербицького. Він вихованець нашого університету: у 2007 р. закінчив магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою зі спеціальності "Електронні системи" та кваліфікацію магістра електроніки.

У 2010–2014 рр. працює асистентом, старшим викладачем, а з 2015 р. доцентом кафедри промислової електроніки ФЕЛ. "Сучасний рівень розвитку систем електроживлення зумовлює широке використання перетворювачів електроенергії, – розповідає Євген Володимирович. – Тому мої наукові інтереси пов'язані з аналізом спектрального складу напівпровідникових перетворювачів електричної енергії на базі рядів Фур'є двох змінних". Також науковець веде дослідження у сфері відновлюваної енергетики, цікавиться методами покращення параметрів якості електричної енергії змінного струму.

У 2013 р. під керівництвом професора В.Я.Ромашка він захистив кандидатську дисертацію на тему "Упереджувальне керування з ідентифікацією параметрів перетворювачів постійної напруги" за спеціальністю "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії". Є автором близько 25 наукових праць у вітчизняних та іноземних виданнях, а також співавтором монографії.

Є.В.Вербицький проводить значну наукову та педагогічну роботу. Ним розроблені курси лекцій та лабораторних робіт з дисциплін "Електронні системи керування і регулювання", "Системи електроживлення електронної апаратури", "Енергозбереження і енергоефективність", "Теорія поля". Під його керівництвом молоді дослідники виконують дипломні роботи бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Євген Володимирович користується авторитетом і повагою серед студентів і співробітників. Він залучає студентів і молодих учених до участі в міжнародних проектах, олімпіадах, конференціях, до виконання науково-дослідних робіт.

Євген Володимирович стажувався та проводив спільні наукові дослідження в Ризькому технічному університеті (Латвія) в рамках проекту Євросоюзу "Erasmus Plus" та Любецькому університеті (Німеччина) в рамках проекту Євросоюзу "Математики з ЄС та України для наук про життя (EUMLS)".

За результатами конкурсу, проведеного в 2015 р. відділеннями НАН України серед молодих учених, авторів роботи "Контекстно-залежне керування автономними системами електроживлення", виконаної на кафедрі промислової електроніки НТУУ "КПІ", Євгена Вербицького, Анну Кисельову та Катерину Осипенко нагороджено грамотами Президії НАН України. У роботі описано принцип керування автономними системами електроживлення, який дозволяє інтегрувати джерела енергії в єдину систему за допомогою різнотипних даних – контексту. Проаналізовано особливості формування і прогнозування контексту на основі моделей джерел енергії та особливості його використання при створенні правил керування системою електроживлення на основі знань експертів. Розроблені принципи керування можуть бути корисними для проектування сучасних електроенергетичних систем на основі відновлюваних джерел енергії.

Інф. ФЕЛ