Системи штучного інтелекту, над створенням й удосконаленням яких працюють науковці по всьому світу, знаходять широке застосування в повсякденній діяльності людини та виробах спеціального призначення. Ще десять років тому Антон Варфоломєєв, молодий аспірант кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ, узявся досліджувати системи технічного зору, зокрема методи цифрової обробки зображень та їх послідовностей в контексті задач розпізнавання й відслідковування об'єктів.

На той час він уже закінчив магістратуру НТУУ "КПІ", отримавши диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Виробництво електронних засобів" та кваліфікацію магістра з електронних апаратів, і пов'язав свою науково-педагогічну діяльність з рідною кафедрою. У 2011-2017 рр. Антон Юрійович працює асистентом, старшим викладачем, а з листопада 2017 р. – доцентом кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури КПІ ім. Ігоря Сікорського. У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Методи та програмно-апаратні засоби підвищеної ефективності для відслідковування об'єктів на відеопослідовностях".

Напрям наукових досліджень А.Варфоломєєва – методи цифрової обробки зображень, розпізнавання образів та візуальне відслідковування об'єктів. Він є автором 45 публікацій, серед яких одноосібна монографія, 39 наукових праць, у тому числі індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, також має 5 видань навчально-методичного характеру. Частина наукових публікацій виконана разом зі студентами й аспірантами та охоплює питання обробки зображень, реалізації систем розпізнавання та відслідковування об'єктів на вбудованих пристроях, надійного передавання відеопотоків у мережах загального призначення. Останні за часом дослідження стосуються систем відслідковування об'єктів на мультиспектральних відеопослідовностях, розпізнавання жестів та методів підвищення роздільної здатності зображень.

Протягом 2017-2020 рр. науковець брав участь у виконанні двох держбюджетних НДР, присвячених портативним системам відслідковування об'єктів та реалізації каналу передачі зображень у багатоканальному тепловізійно-телевізійному комплексі пошуку-виявлення. У першій з робіт виступив як відповідальний виконавець.

Дослідник здійснює активну педагогічну роботу. Зокрема, викладає дисципліни "Системи комп'ютерного зору", "Інформатика" та "Функціонально-логічне проектування". Під його керівництвом проводять дослідження, беруть участь у конференціях, публікують статті та успішно захищаються бакалаври й магістранти, серед них є і лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (магістр Б.Карачок у 2019 р. отримав диплом III ступеня з напряму "Інформатика і кібернетика"). Також він є науковим керівником аспіранта.

За результатами університетського конкурсу серед молодих науковців А.Варфоломєєва визнано "молодим викладачем-дослідником 2020". Та це лише перші кроки до наукового визнання. Попереду у дослідника багато роботи, творчих пошуків і реалізації задуманого.