12 вересня 2016 року в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» розпочала роботу 2016 ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016).

Організаторами конференції є Міністерство освіти і науки України, Національна Академія наук України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», IEEE Ukraine ComSoc Chapter, IEEE Ukraine (Kharkiv) Joint Chapter.

Конференція є правонаступницею конференції «КриМіКо», яка багато років проводилася в Криму. Внаслідок окупації Криму Російською Федерацією нині розпочався новий відлік конференцій за вказаною тематикою, тому нинішня конференція є двадцять шостою, але, водночас, і першою. Адже в столиці України вона проводиться, дійсно, вперше.

Має вона свої особливості й у організації підготовки та проведення.

Насамперед, це перша конференція в Україні, яка отримала статус базової конференції Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Це запроваджено задля пріоритетного розгляду доповідей, які віддзеркалюють зміст держбюджетної наукової тематики університетів України.

По-друге, оцінку наукового рівня робіт здійснюють члени секції № 5 та інших секцій Наукової ради міністерства, які входять до складу Програмного комітету і є учасниками пленарних і секційних засідань конференції.

По-третє, при підготовці конференції використано багаторічний досвід конференції «КриМіКо» в частині підтримки її ІЕЕЕ та індексації рекомендованих доповідей в світових наукометричних базах.

По-четверте, системна участь у конференції представників профільних підприємств та інноваційно-орієнтованих інформаційно-телекомунікаційних компаній має сприяти поглибленню взаємодії університетів і наукових установ з промисловістю та бізнесом.

По-п’яте, кращі п’ятдесят доповідей, виголошених на конференції і рекомендованих Програмним комітетом, будуть опубліковані у США окремою збіркою.

У роботі конференції беруть участь представники промислових підприємств, академічних, університетських і галузевих дослідницьких установ з багатьох міст України, а також зарубіжні гості. Представлено майже 120 доповідей.

Конференцію відкрив її науковий керівник - проректор з наукової роботи НТУУ "КПІ", IEEE Senior Member, академік НАН України Михайло Ільченко. Він розповів про її особливості та учасників.

Науковців і представників промисловості і бізнесу, які зібралися на конференцію, привітав ректор НТУУ «КПІ» академік НАН України Михайло Згуровський. Він зауважив, що ця двадцять шоста за ліком конференція є початком нового періоду її проведення, тепер уже в Києві. Михайло Згуровський також відзначив потужність науково-технічних напрямів роботи конференції, яка об’єднує провідних українських науковців, вчених закордонних університетів з 7 країн світу та представників транснаціональних компаній.

Привітав учасників і заступник Міністра освіти і науки України, віце-президент Академії наук вищої школи України, професор Максим Стріха. «Ця конференція стосується саме тих питань, які докорінно змінили світ, – сказав він. – Причому настільки глибоко, що сьогодні ми навіть не замислюємося, наскільки зросли останніми роками наші можливості…». Він також наголосив на політичному значенні форуму, і висловив впевненість, що за якійсь час українська наука обов’язково повернеться до українського Криму.

У перший день відбулося два пленарні засідання, на яких були виголошено низку надзвичайно цікавих доповідей: «Інтернет речей: нова якість життя. Соціальні та законодавчі аспекти» (професор НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» О.А. Баранов); «Глобальні тенденції розвитку телекомунікацій до 2020 року» (О. С. Єфременко, компанія «Нокія-Україна»); «Високодобротні діелектрики для систем телекомунікацій» (А. Г. Білоус, академік НАН України, ІЗНХ НАНУ); «Перспективи використання аеростратосферних телекомунікаційних систем» (М. З. Згуровський М.З., М. Ю. Ільченко, С. О. Кравчук, В. Й. Котовський, Т. М. Наритник, Л. Ю. Цибульський, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); «Methods and means multispectral locationsground facilities» (А. Zubkov, V.Yunda, І. Prudius , S. Myronyuk S., НУ «Львівська політехніка») та інші.

До речі, участь у роботі конференції взяли й першокурсники Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського – для них знайомство з доповідями стало корисним і змістовним доповненням курсу вступу до спеціальності.

Після пленарних засідань у ракмах конференції відбулося також спільне засідання Керівного комітету конференції та членів секції №5 Наукової ради МОН України.

[12-15.09.2016] Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo’2016

12–15 вересня 2016 р. в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» відбудеться Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки.

Організатори Конференції Міністерство освіти і науки України, Національна Академія наук України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», IEEE Ukraine ComSoc Chapter, IEEE Ukraine (Kharkiv) Joint Chapter

Відкриття конференції відбудеться в залі Вченої ради університету о 10.00 12 вересня 2016 року.

З привітанням до конференції виступлять:
 ректор НТУУ «КПІ», д.т.н., проф. академік НАН України Згуровський М.З.;
 заступник міністра освіти і науки України, д.ф.-м.н., проф. Стріха М.В.;
 академік-секретар Відділення інформатики НАНУ, д.ф.-м.н., академік НАН України Андон П.І.;
 керівник Українського відділення ComSocІЕЕЕ, д.т.н. проф. Глоба Л.С.;
 голова IEEE Kharkiv Chapter, к.ф.-м.н., доц. ДУМІН О.М.;
 представник компанії «Lifecell» Андрій Лебедєв;
 представник компанії «Huawei Technologies Co., Ltd.» Zhon hong;
 голова Правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова Проценко В.О.

Долучення Розмір
n13217.pdf (1.3 МБ) 1.3 МБ
Дата події