Керівництво НТУУ "КПІ" затвердило План-графік проведення виробничого екологічного контролю (нагляду) структурних підрозділів з питань дотримання вимог природоохоронного законодавства та екологічної безпеки на 2014 рік. Цей документ передбачає помісячне проведення відповідних перевірок структурних підрозділів університету. Так, уже проведено перевірки в низці виробничо-експлуатаційних підрозділів, на черзі перевірки у студмістечку (травень), на факультеті електроенергоавтоматики (червень), у видавничо-поліграфічному інституті (серпень), на інженерно-хімічному факультеті (вересень), у фізико-технічному інституті (жовтень), на хіміко-технологічному факультеті (листопад) і на факультеті інформатики та обчислювальної техніки (грудень).

Відповідно до діючих екологічних норм об'єктом перевірки є виробничі майданчики, обладнання, установки, території, споруди та інші об'єкти, діяльність яких пов'язана зі шкідливим впливом на навколишнє природне середовище.

Виробничий екологічний контроль (нагляд) безпосередньо включає в себе обстежувальний та дозвільний напрямки. Перший характеризує екологічний стан об'єкту перевірки при розміщенні, будівництві, реконструкції та експлуатації, а другий – наявність дозвільно-погоджувальних документів у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки при здійсненні статутної діяльності.

Таким чином, метою виконання плану-графіку є комплекс робіт, пов'язаних з перевіркою виконання вимог законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також норм і правил екологічної безпеки, в тому числі встановлених законодавством екологічних нормативів.

На підставі проведеного виробничого екологічного контролю (нагляду), а також з метою прийняття відповідних управлінських рішень керівництву НТУУ "КПІ" щоквартально надаватиметься інформація про екологічний стан на перевірених об'єктах з відповідними висновками та пропозиціями.

Ю. Васильєв, еколог