Сайти наукових тем / проектів

Intel-Техно Україна

Конкурс Intel-Техно Україна з 2009 року проводить Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Базовим підрозділом з організації конкурсу є Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського.

[сайт] Проект «Трансфер технологій»

Підготовка фахівців з бізнесу і менеджменту є ключовим питанням для переходу України до ринкової економіки. Проект «Трансфер технологій» націлений на досягнення цієї мети через створення міжнародної системи підвищення кваліфікації науковців у менеджменті трансферу технологій. Місія проекту: "Освітня підтримка інноваціного розвитку України та країн СНД"

[сайт] Завершені науково-дослідні роботи

Сайт представляє виконання науково-дослідних робіт по пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки. Сайт супроводжується Департамент науки та інноватики КПІ ім. Ігоря Сікорського. Матеріли подаються за роком публікації, іменем наукового керівника, державним реєстраційним номером.

NetALLTED

Сайт дистанційного моделювання в середовищі NetALLTED задач з галузей електроніки та механіки.

[тематичний сайт] "Електропривод"

Сайт присвячений проблемі енергозбереження, створений за ініціативою заступника директора ІЕЕ, Закладного О.М. Унікальна колекція авторських матеріалів з теорії електроприводу і питанням по енергозбереженню в вільному доступі, підготовлена кафедрою електропостачання та кафедра АУЄК ІЕЕ.

[тематичний сайт] "Енергозбереження"

Проект розпочато кафедрою автоматизації управління електротехнічними комплексами (АУЕК) Національного технічного університету України для того, щоб ліквідувати прогалини у використанні світових методик енергозбереження в Україні.