Положення

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського є основним нормативним документом, що регламентує організацію й здійснення освітньої діяльності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КПІ ім.Ігоря Сікорського

НАКАЗ № 7-165 від 10.09.2020 Про затвердження Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - https://document.kpi.ua/2020_

Положення про Наглядову раду Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

  1. Наглядова рада Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (далі - Наглядова рада Університету) створена згідно зі ст. № 37 Закону України "Про вищу освіту"  та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 748 від "24" червня 2014 р.