Служба захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, іншими нормативно-правовими актами з питань захисту інформації й нормативно-розпорядчою базою КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також положенням про службу захисту інформації.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЗІ

Дослідження технології обробки інформації в автоматизованих системах КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - АС) з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації, формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію.

Організація й координація робіт, пов’язаних із захистом інформації в АС, необхідність захисту якої визначається КПІ ім. Ігоря Сікорського або чинним законодавством, підтримання необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій.

Розроблення проектів нормативних і розпорядчих документів, чинних у межах КПІ ім. Ігоря Сікорського, згідно з якими повинен забезпечуватися захист інформації в АС.

Організація робіт зі створення й використання комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) на всіх етапах життєвого циклу АС.

Участь в організації професійної підготовки й підвищенні кваліфікації персоналу та користувачів АС КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань захисту інформації, а також осіб, відповідальних за зв'язок керівників підрозділів с СЗІ.

Формування у персоналу й користувачів АС розуміння необхідності виконання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів КПІ ім. Ігоря Сікорського, що стосуються сфери захисту інформації в АС.

Забезпечення виконання користувачами АС вимог нормативно-правових актів і розпорядчих документів КПІ ім. Ігоря Сікорського із захисту інформації в АС та його контроль.