В.А.Свідерський народився 10 жовтня 1949 р. Його дитячі та юнацькі роки пройшли у смт Рокитне Рівненської області, де на місцевому склозаводі працювали його дід і батько. Тож з дитинства знав про працю скловарів. І це, мабуть, вплинуло на вибір ним професії.

В.А.СвідерськийУ 1972 р. Валентин Анатолійович закінчив КПІ. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1987 р. – докторську, у 1990 р. йому було присвоєно вчене звання професора. З 1990 р. очолює кафедру хімічної технології композиційних матеріалів. У 1992 р. обраний академіком Інженерної академії наук України.

Інноваційні експериментально-теоретичні розробки В.А.Свідерського в галузі хімічної технології силікатів і композиційних матеріалів відзначаються широким спектром напрямів: розробка наукових принципів отримання силікатних та елементоорганічних композиційних матеріалів, прогнозування їх фізико-хімічних властивостей при експлуатації в екстремальних умовах та їх захист шляхом послаблення деструктивної дії спеціальними покриттями і просочувальними розчинами, створення нових видів композитів, захисні та декоративні покриття, в'яжучі матеріали, кераміка, ресурсозбереження. Його розробки впроваджено на підприємствах промисловості будівельних матеріалів, у військово-промисловому комплексі, при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Результати досліджень опубліковані у близько 720 наукових працях – монографіях, статтях у фахових виданнях, апробовані на численних міжнародних конференціях. Новизна розробок підтверджена авторськими свідоцтвами та патентами на винахід.

В.А.Свідерський – лауреат Державної премії УРСР (1981), відмінник освіти України (1998), заслужений діяч науки і техніки України (2004 р.), заслужений працівник цементної промисловості України" (2009 р.).

В.А.Свідерський має великий досвід роботи з підготовки висококваліфікованих кадрів спеціалістів промисловості та науковців. Підготував 9 докторів та 35 кандидатів наук.

Глибокий інтелектуальний та професійний рівень В.А.Свідерського поєднується з його активною громадянською позицією – розумінням патріотизму за ступенем власного внеску в розбудову рідної країни, зміцнення її обороноздатності та інноваційний розвиток національного виробництва. Колеги по роботі та друзі відзначають яскраві риси його особистості – всебічну ерудованість, позитивну емоційність, вимогливість та наполегливість у вирішенні наукових, педагогічних і організаційних питань. Родина любить і поважає його як вірного чоловіка, дбайливого батька, зворушливого дідуся.

Свій ювілей професор В.А.Свідерський зустрічає сповнений нових наукових ідей на робочій вахті з підготовки нової когорти фахівців, які мають примножити славу України та рідного університету.

Доброго здоров'я та козацької вдачі, дорогий Валентине Анатолійовичу!

Колеги, друзі