Суходуб Ірина Олегівна: від студентки – до фахівця з енергоефективності

Знайомтесь, ця весела, креативна і доброзичлива дівчина – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ Ірина Олегівна Суходуб. У щорічному конкурсі КПІ ім. Ігоря Сікорського вона перемогла в номінації "Молодий викладач-дослідник". Зважаючи на плідну науково-дослідну діяльність, це є абсолютно заслуженим здобутком.

Ще під час навчання Ірина проявила себе як активна, ініціативна і вдумлива студентка. У 2008 р. вона стала переможницею ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Енергетичний менеджмент", участь у якій щорічно беруть студенти з близько 20 ВНЗ України. Її магістерська робота була виконана в тісній співпраці з відомою компанією "Mitsubishi Electric", яка надала обладнання для проведення наукових досліджень. Ця наукова робота продовжилася в подальшому під час написання кандидатської дисертації, яка була присвячена аналізу енергетичних процесів у теплоутилізаторах систем вентиляції. До речі, ця установка активно використовується і нині в навчальному процесі ІЕЕ – виконуються лабораторні роботи та вже захищено три магістерських дисертації.

Наукові дослідження Ірини Олегівни присвячено проблемам моделювання і дослідження процесів перетворення енергії, теплових режимів приміщень, сертифікації будівель і споруд, енергетичного аудиту та підвищення енергоефективності об'єктів. І.О.Суходуб – автор більше 40 наукових праць, у тому числі трьох монографій та двох статей у міжнародних журналах, що входять до наукометричної бази Scopus. Науковець також брала участь у гармонізації міжнародних стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель з нормативною базою України.

Доцент І.О.Суходуб є відповідальним виконавцем двох науково-дослідних робіт, що виконуються за держбюджетною тематикою і охоплюють питання підвищення енергоефективності і створення системи енергоменеджменту закладів освіти та управління енергоспоживанням об'єктів комунальної енергетики.

У навчальному процесі І.О.Суходуб намагається впроваджувати сучасні технології: ділові ігри, конкурси, цікаві завдання та головоломки. Також Ірина Олегівна розробила новий навчальний курс "Математичне моделювання енергетичних процесів в антропогенному середовищі", який викладає магістрам англійською мовою.

Пройшовши тренінги, організовані Британською радою в Україні, присвячені питанням викладання англійською мовою фахових дисциплін та розвитку міжнародного співробітництва, Ірина Олегівна є одним з організаторів університетських заходів з використанням англійської мови. Зокрема, одним з таких заходів став тренінг для студентів у воркспейсі "Belka" на тему "The 21st Century Skills for Learning and Teaching" у жовтні 2016 року, в якому взяли участь представники 8 факультетів та викладачі з ІЕЕ, ЗФ, ФММ, ФБМІ, ФАКС, ФЕА та ФЛ.

До речі, лідерські якості проявилися у Ірини ще з дитинства, адже вона була президентом спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов у рідному місті Каневі. На теперішній час Ірина Олегівна відповідає за міжнародну діяльність кафедри, є одним з організаторів Всеукраїнської олімпіади з енергетичного менеджменту, що проводиться щорічно на базі ІЕЕ, а також керівником наукового гуртка студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського "Програмні комплекси для енергетичного моделювання будівель".

Ірина Олегівна бере активну участь у виховній роботі зі студентами, є дуже відповідальним та уважним куратором, завжди готовим надати добру пораду та активну допомогу студентам з будь-яких питань. За легкий і добрий характер, розум і чуйність до людей її поважають і цінують у колективі. Крім того, наша Ірина Олегівна – щаслива мама і дружина, а зі своїм майбутнім чоловіком вона познайомилася саме в ІЕЕ. Тож бажаємо їй нових наукових здобутків і натхнення в роботі!

М.М.Шовкалюк,  доцент ІЕЕ