Доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Олександр Васильович Степанець – переможець конкурсу "Молодий викладач-дослідник – 2018". Він, як ніхто інший, уособлює кращі риси науковця-новатора: пропагує нові освітні й виробничі технології та допомагає просувати студентські розробки на міжнародний рівень.

На теплоенергетичному факультеті Олександр Васильович – людина відома, його поважають колеги, захоплено відгукуються студенти та прагнуть долучитися до спільних проектів. О.Степанець – вихованець Київської політехніки: у 2008 році з відзнакою завершив навчання за спеціальністю "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва", здобув кваліфікацію магістра з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію, обравши як напрям наукової діяльності оптимізацію систем автоматичного керування теплоенергетичними об'єктами. До сфери його наукових інтересів належать як адаптивні та оптимальні системи керування, нові закони і методи регулювання, так і прикладні аспекти їх застосувань у промисловій автоматизації. Науковець є автором понад 60 публікацій, серед них наукові статті, методичні та навчальні посібники, розділ підручника.

Ще зі студентської лави О.Степанець поєднує дослідження з практичною діяльністю. Нині в його доробку десятки автоматизованих об'єктів: від індивідуальних теплових пунктів до основних виробничих фондів заводу, є навіть екзотичні – на кшталт установки лабораторних досліджень якості будівельних сумішей та комплексна автоматизація православного собору. Зацікавленість практичними аспектами спеціальності вимагає постійного підвищення кваліфікації. Це підтверджують сертифікати успішно пройдених тренінгів WAGO, Phoenix Contact, Wonderware, Crestron, Master SCADA.

У різні роки він викладав та наповнював результатами наукових досліджень навчальні курси "Контролерні засоби автоматизації", "Автоматизація технологічних процесів галузі", "Математичні методи оптимізації", "Прикладне програмне забезпечення". Здійснює керівництво курсовими роботами, магістерськими дисертаціями, семінарськими та лабораторними заняттями. Працює над створенням навчального курсу з Industrial Internet of Things для теплоенергетики та тренінгів для підвищення кваліфікації інженерів у сфері Operational Technologies. З 2018 р. формує власну команду дослідників, розпочавши наукове керівництво двома аспірантами.

Від початку співпраці університету та німецької компанії Phoenix Contact, яка створила міжнародну освітню мережу Edu Net для розвитку інженерних кадрів та ідей Industry 4.0, є координатором Edu Net від нашого університету та керівником навчальної лабораторії. Її діяльність спрямована  на навчання студентів на ультрасучасному промисловому обладнанні та на популяризацію інженерних спеціальностей.

Періодично Phoenix Contact проводить міжнародний конкурс студентських проектів у сфері автоматизації – xplore New Automation Award. Конкурс покликаний розкрити творчий та технічний потенціал майбутніх інженерів, виявити професійні та лідерські якості, дати їм змогу заявити про себе. У 2018 р. дві студентські команди КПІ ім. Ігоря Сікорського увійшли в Топ-100 цього конкурсу. А одна з них презентувала свій проект підвищення безпеки людського існування в урбаністичному оточенні у фіналі конкурсу в м. Бад-Пірмонт, Німеччина. Україна стала однією з 12 країн, представники яких були запрошені на грандіозне технологічне свято xplore New Automation Award. Проектним менеджером обох команд був О.В.Степанець.

Нині він активно працює над створенням в університеті Центру технологій 4.0, що покликаний об'єднати інноваторів, науковців, спеціалістів-практиків та промислові підприємства для якісної просвіти ринку, R&D і впровадження нових прогресивних технологій, нових спільних викликів та можливостей.

Проактивна позиція колективу кафедри АТЕП, її колосальний досвід та послідовність у швидкій реакції на сучасні вимоги, творча атмосфера допомагають втілювати амбітні плани. Адже одна з рис майбутньої України – конкурентний на світовій арені високотехнологічний інжиніринг.

Інф. ТЕФ