Юрію Степановичу Синєкопу – 80!

31 жовтня 2017 р. виповнилося 80 років професору Юрію Степановичу Синєкопу. Всі його наукові, педагогічні, управлінські досягнення нерозривно пов'язані з Київським політехнічним інститутом. Він закінчив КПІ в 1964 р., захистив кандидатську дисертацію в 1973 р. Почав працювати в КПІ з 1963 р. асистентом, а згодом ст. викладачем, доцентом, заступником декана факультету електроніки, проректором, завідувачем кафедри (у 1990–2005 рр.). У 1991 р. йому присвоєно звання професора, він нагороджений знаком "Відмінник освіти України", а в 1998 р. присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України". Ю.С.Синєкоп – один із засновників спеціальності "Фізична та біомедична електроніка" та один з організаторів підвищення кваліфікації фахівців у галузі біомедичної електроніки. Протягом 15 років він був головою оргкомітету наукової міжнародної конференції "Проблеми фізичної та біомедичної електроніки", членом міжвідомчої комісії при Міністерстві охорони здоров'я з сучасної медичної техніки.

У 1990 р., коли Юрій Степанович став завідувачем кафедри теоретичної електроніки, розпочався новий етап її розвитку. З 1 вересня 1991 р. відкрито спеціальність "Фізична електроніка", за якою почали готувати фахівців з вивчення і моделювання фізичних явищ та їхнього використання в сучасній електронній техніці і технології. З 1 вересня 1993 р. відкрито спеціальність "Біомедична електроніка". Створення цієї спеціальності було обумовлено розвитком в Україні наукоємних медичних технологій, систем діагностики і медичного приладобудування. У стислі терміни під керівництвом Ю.С.Синєкопа були розроблені принципово нові навчальні плани і програми. Фахівці з проектування, виробництва й експлуатації біомедичних електронних систем мали набувати знань з фундаментальних наук, електроніки з основами біофізики, біохімії, анатомії, фізіології, діагностики. Обидві спеціальності передбачали як глибоку фізико-математичну і комп'ютерну підготовку, так і подальшу спеціалізацію з таких дисциплін, як біомедична електроніка, схемотехнічне моделювання і проектування біомедичних приладів і пристроїв, електронних приладів НВЧ, моделювання й автоматизація технологічних процесів, субмікронних твердотільних приладів, макромоделювання інтегральних мікросхем тощо. Відповідно до нових напрямів діяльності в 1994 р. кафедра одержала назву "Кафедра фізичної і біомедичної електроніки". Для підготовки таких фахівців з ініціативи проф. Ю.С.Синєкопа в 1997 р. в КПІ було відкрито спеціальність "Фізична і біомедична електроніка".

Наукові інтереси проф. Ю.С.Синєкопа пов'язані з автоматизацією моделювання технологічних процесів в електроніці та вирішенням актуальних проблем розвитку і впровадження сучасних біомедичних технологій в Україні. Ю.С.Синєкоп – автор 136 наукових праць, у тому числі 7 навчальних посібників (написаних одноосібно або у співавторстві): "Моделювання технологічних процесів виробництва ВІС", "Автоматизація проектування технологічних процесів виробництва ВІС", "Технологія складання інтегральних схем", "Моделювання технологічних процесів в електроніці", "Біомедичні сигнали і їхня обробка", "Фізика електронних процесів", "Системи відображення в медицині" і одної монографії "Роль електростатичних взаємодій в адсорбції на поверхні твердих оксидів". Група авторів навчального посібника "Біомедичні сигнали та їх обробка" у 2000 р. отримала першу премію за результатами університетського конкурсу на кращий підручник, монографію, навчальний посібник.

Наукова група проф. Ю.С.Синєкопа розробила апарати для магнітної терапії і стимуляції МС-92М, магніто-лазерної терапії та для магнітотерапії шлунково-кишкового тракту. Ефективність апарату МС-92М підтверджено клінічними випробуваннями в медичних закладах. Комітет з нової медичної техніки Міністерства охорони здоров'я України видав реєстраційне свідоцтво на цей апарат і дозвіл на його виробництво.

Колеги, а також студенти і численні випускники кафедри щиро вітають Вас, вельмишановний Юрію Степановичу, з ювілеєм. Міцного здоров'я Вам, сімейного щастя, благополуччя!