Олександр Петрович Шутько (10.05.1939 - 06.04.1996) - доктор технічних наук, професор, академік АІН України, засновник кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ НТУУ “КПІ”.