Такими є наукові інтереси асистента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС Олени Сергіївни Штогріної, переможця університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2014". Олена Сергіївна – вихованка Київської політехніки. У 2007 р. вона закінчила ФПМ за спеціальністю "Прикладна математика" та здобула кваліфікацію інженера-математика. Потім навчалася в аспірантурі НТУУ "КПІ".

Тематика її наукових досліджень стосується підтримки прийняття рішень, візуалізації даних та знань, систем штучного інтелекту. На кафедрі Олена Сергіївна бере участь у наукових розробках на замовлення університету та підприємств і організацій України. Одна з таких робіт – портал "Наука-Інформ" для представлення найбільш істотних наукових розробок українських учених, надання інформації про важливі події у сфері науки і культури України.

У 2008, 2010, 2012, 2014 рр. О.С.Штогріна проходила практику на факультеті інформатики Технічного університету Дрездена за грантами DААD і програмою обміну студентами між КПІ й Дрезденським ТУ. Знайомилася з лабораторіями, науковим обладнанням, слухала лекції з інформаційних технологій та виконувала роботи, пов'язані, зокрема, з моделюванням бізнес-процесів, мережевими технологіями тощо.

Основні результати її наукової роботи опубліковані в 40 наукових працях, з яких: 8 у фахових виданнях, у т.ч. 5 статей у спеціалізованих виданнях ВАК України, 3 статті у міжнародних виданнях; зроблено 32 доповіді на міжнародних науково-технічних конференціях, 6 статей містяться в наукометричній базі Scopus.

Олена Сергіївна читає студентам лекції та веде лабораторні заняття з мережевих технологій, прикладного програмування та ін. Вона жвава, мобільна та товариська. Легко знаходить спільну мову з колегами та вихованцями, вміє зацікавити їх та залучити до роботи. Студенти поважають свого викладача за знання предмета, вимогливість та почуття гумору.

О.С.Штогріна вдячна старшим товаришам і наставникам, які повірили в молодого фахівця і всіляко підтримували на нелегкій стезі наукового пошуку.