Віктору Демидовичу Романенку – 80!

22 січня 2018 року виповнилося 80 років заступнику директора Інституту прикладного системного аналізу з науково-педагогічної роботи професору Віктору Демидовичу Романенку.

У 1966 році він закінчив Київський політехнічний інститут і отримав кваліфікацію "інженер-електрик". З 1972 р. В.Д.Романенко працює в КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема з 1997 р. заступником директора Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" КПІ ім. Ігоря Сікорського, був деканом факультету системних досліджень ННК "ІПСА"; заступником завідувача кафедри математичних методів системного аналізу (з 1988 р.). В.Д.Романенко – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 р.), заслужений викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського, "Відмінник освіти" МОН України, академік Академії наук вищої школи України; автор понад 200 наукових праць, 2 монографій, 1 підручника, 2 навчальних посібників з грифом МОН України та 20 авторських свідоцтв на винаходи. В.Д.Романенко – лауреат Премії Київського політехнічного інституту (1998 р.).

У галузі автоматизації систем керування В.Д.Романенко підготував 2 докторів та 5 кандидатів наук. На кафедрі математичних методів системного аналізу ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського брав активну участь у запровадженні підготовки з нових спеціальностей: "Системний аналіз і управління", "Системи і методи прийняття рішень", "Інтелектуальні системи прийняття рішень" та спеціалізацій: "Системний аналіз фінансового ринку", "Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами", "Системи штучного інтелекту".

Віктор Демидович – член Експертної ради з інформатики, кібернетики та приладобудування ВАК України; голова підкомісії спеціальності "Системний аналіз" Науково-методичної комісії МОН України; член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Професор В.Д. Романенко користується заслуженим авторитетом у колективі, повагою серед науковців, викладачів, співробітників і студентів університету, плідно працює, має запас творчих сил для пошуку і вирішення навчальних і наукових питань.

Колектив Інституту прикладного системного аналізу щиро вітає ювіляра та бажає йому міцного здоров'я і подальших успіхів!