Олександр Сидорович Пшенишнюк

20 квітня пішов із життя доктор технічних наук, професор О.С. Пшенишнюк. Народився Олександр Сидорович у 1952 р. Після закінчення з відзнакою КПІ (1975 р.) працював на ММФ інженером, старшим науковим співробітником, асистентом кафедри обробки металів тиском (ОМТ). У 1981 році захистив тут кандидатську дисертацію, у 1999 р. – докторську, в 2006 р. йому присвоєно вчене звання професора.

У 1986–87 рр. О.С.Пшенишнюка запросили до Манчестерського університету науки і технологій (Великобританія) для проведення наукових досліджень. Обладнання та технології, створені за результатами наукової діяльності О.С. Пшенишнюка, впроваджені у виробництво провідних підприємств України та закордонних фірм.

Наукові інтереси О.С. Пшенишнюка були зосереджені на розробці і дослідженні ресурсозберігаючих технологій і обладнання на базі процесів локального деформування, а також у застосуванні отриманих результатів у різних галузях науки і техніки, зокрема в економіці, суднобудуванні та впровадженні їх у навчальний процес.

О.С. Пшенишнюк читав лекції студентам та викладачам Хуачжокського науково-технологічного університету та Харбінського політехнічного інституту (КНР), брав участь у наукових семінарах Манчестерського університету науки і технологій Великобританії.

О.С. Пшенишнюк – автор 79 наукових, науково-методичних праць і винаходів, у тому числі двох монографій, 5-ти навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України, 26 авторських свідоцтв на винаходи і 4-х патентів (ФРН, Італія, Франція, США). Його наукові праці друкувалися, окрім України, у Великобританії, Польщі і КНР. Під керівництвом О.С. Пшенишнюка захищені дві кандидатські дисертації, одна з них – громадянином Китаю.

За участю О.С. Пшенишнюка в 1991 р. було створено Адаптаційно-підготовчий центр (м. Київ), що проводив довузівську підготовку іноземних громадян. З 1992 р. він – один із ініціаторів створення Українського фінансово-економічного інституту (УФЕІ) та його директор. Під керівництвом О.С. Пшенишнюка УФЕІ незмінно входив до числа кращих недержавних навчальних закладів України.

Наукові розробки О.С. Пшенишнюка знайшли застосування в галузі економіки, зокрема в підготовці та виданні нових підручників для студентів вищих навчальних закладів технічного та економічного профілів.

О.С. Пшенишнюку присвоєно почесне звання відмінника освіти, нагороджено орденом “За трудові досягнення” IV ступеня.

Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів втратила в особі О.С. Пшенишнюка талановитого вченого і викладача, доброзичливого колегу і товариша.

Колектив інституту та кафедри глибоко сумує у зв’язку з передчасною смертю О.С. Пшенишнюка та висловлює щире співчуття сім’ї і близьким Олександра Сидоровича.

May 12, 2007 || Автор: Колектив Механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ”