Науково-дослідний інститут прикладної електроніки

Науковий керівник - член-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Якименко Ю.I.
тел. 204-82-91, 204-92-30

Науково-дослідний інститут прикладної електроніки (НДІ ПЕ) був створений в 1999 році з метою розробки і постановки у виробництво сучасних електронних пристроїв для промисловості, енергетики, зв'язку та медицини. НДІ виконує замовлення ДТГО “Південно-Західна залізниця”, КП «Київський метрополітен», КП «Водоканал», Трамвайно-тролейбусного управління м.Києва, ВАТ «Укртелеком» і співпрацює з рядом провідних інститутів НАНУ (Електродинаміки, Проблем матеріалознавства, Фізики напівпровідників, Магнетизму).

Головнi напрямки дiяльностi :

  • розробка та впровадження енергозберiгаючого обладнання для комунального господарства;
  • розробка та впровадження приладiв функцiональної електронiки на основi сегнето- та п'єзоматерiалiв;
  • розробка та впровадження п'єзоелектричних двигунiв;
  • розробка та впровадження фотоелектричних перетворювачiв енергiї;
  • розробка та впровадження сенсорiв та датчикiв фiзичних величин на основi досягнень мiкроелектронної технологiї;
  • розробка та впровадження перетворювачiв, компресорiв, систем управлiння та захисту для пристроїв силової електронiки.