Путята Тетяна Василівна. Біографічні відомості

Т.В. Путята народилась 17 грудня 1905р. у м. Києві. У 1921р. – вступила у Вищий інститут народної освіти (нині – Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка). Разом з навчанням розпочинається її трудова діяльність. 1925р. – закінчила КДУ, 1930-1932 роках – асистент кафедри теоретичної механіки КПІ, 1931 року – закінчила аспірантуру на кафедрі теоретичної механіки під керівництвом акад. Д.О.Граве, 1932-1961рр. – доцент, 1941-1943р.р. – в період евакуації КПІ (тоді Київський індустріальний інститут) до Ташкента веде активну лекторсько–агітаційну та інформаційну роботу для керівного складу промислових підприємств, 1962-1986 роках – професор, а з 1986 року працює на умовах штатного сумісництва – проводить консультації, приймає участь в науково-організаційній та методичній діяльності інституту. В 1962-1977 роках завідує кафедрою теоретичної механіки.

Т.В. Путята підготувала 10 канд. наук, їй належить 174 наукових та методичних праць, серед яких 8 монографій, 4 підручники, 4 учбових посібника з грифом Мінвузу.

Т.В. Путята вела надзвичайно активну й велику громадську діяльність. Протягом багатьох років, в тому числі в період евакуації до Ташкенту, була головою профкому інституту. Неодноразово обиралась депутатом міської ради народних депутатів м. Києва.

Протягом 14 років була головою методичної комісії з теоретичної механіки при Мінвузі України та членом науково-методичної ради при Мінвузі СРСР.

Їй належить низка праць з історії механіки.

Основні праці Т.В. Путяти

1937р. Елементи векторного числення в застосуванн і до механіки К.: КПІ
1951р. Михайло Васильович Остроградський К.:Держ. в-во технічної літератури України
1952р. Діяльність видатних механіків на Україні К.:Держ. в-во технічної літератури УРСР
19 56р. Методика розв'язування задач з теоретичної механіки К.: «Радянська школа»
1957р. Курс теоретической механики К.: Гостехиздат УССР
1960р. Лекции по теоретической механике для студентов заочного факультета (Динамика) Киев: МВ и ССО УССР. КПИ
1963р. Теоретическая механика К.: Гостехиздат УССР
1964р. Очерки развития некоторых фундаментальных проблем механики К.: «Наукова думка»
1968р. Александр Петрович Котельников М.: «Наука»
1970р. Ярослав Иванович Грдина М.: «Наука»
1973р. Курс теоретической механики К.: «Вища школа»
1977р. Прикладная механика К.: «Вища школа»
1985 р. Теоретическая механика К.: «Вища школа» Головное изд-во

Матеріал підготовлено викладачами кафедри теоретичної механіки Степаненко С.Г., Левчук К.Г.