Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [Текст] / Уклад.: Н. М. Лапенко, І.Л. Співак, І.В. Федоренко, О.М. Шаповалова; за заг. ред. П.М. Яблонського. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 29 с.

За загальною редакцією Яблонського Петра Миколайовича, начальника навчально-організаційного управління

Укладачі:
Н. М. Лапенко, заст. начальника навчального відділу департаменту навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
І.Л. Співак, методист вищої категорії сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів навчального відділу департаменту навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
І.В. Федоренко, методист першої категорії сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів навчального відділу департаменту навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
О.М. Шаповалова, методист першої категорії сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів навчального відділу департаменту навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний за випуск Н. М. Лапенко

Рецензенти:

Т. М. Желяскова, заст. начальника навчально-методичного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського
М.В. Філіппова, доц. кафедри виробництва приладів ПБФ КПІ ім. Ігоря Сікорського
О.В.Степанов, доц. кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ КПІ ім. Ігоря Сікорського

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ВИДИ І ЗМІСТ ПРАКТИКИ
3. СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ ТА ЗМІСТ ЇЇ РОЗДІЛІВ
4. БАЗИ ПРАКТИКИ
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
6. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ
7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
ДОДАТОК 1 ... 7