Павлов Анатолій Володимирович - видатний учений в галузі геометричного моделювання поверхонь, д.т.н., завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (1965–1989 рр.), академік АН вищої школи України (1994), заслужений працівник вищої школи України (1972), організатор відомої у світі наукової школи з прикладної геометрії.

Народився Анатолій Павлов16 червня 1919 р. у Києві. Батько – інженер-пілот. Мати – педагог. З 1937 р. навчався в КПІ за спеціальністю "Верстати, інструменти та механічна обробка металів". Після закінчення навчання в 1941 р. отримав призначення на Київський авіаційний завод, з яким був евакуйований у місто Новосибірськ, де працював старшим технологом штампувально-інструментального цеху авіабудівного заводу ім. В.П.Чкалова. Цей завод виробляв протягом доби понад 25 літаків-винищувачів.

Там і сформувався напрям його майбутньої наукової діяльності, пов'язаної з літакобудуванням. Досліджуючи методи нарисної та прикладної геометрії з метою створення технології побудови геометричних моделей поверхонь складної форми, він отримує наукові результати, які лягли в основу його кандидатської та докторської дисертацій. Дослідження виконувалися спільно з Київським механічним заводом ім. О.К.Антонова, Київським авіаційним виробничим об'єднанням, Науково-дослідним інститутом авіаційної технології. Внаслідок співробітництва на підприємствах галузі були створені системи геометричних розрахунків "Сигма" та "Сигрант". Під керівництвом А.В.Павлова 11 інженерів з двох авіаційних заводів міста Києва успішно закінчили аспірантуру та захистили кандидатські дисертації. Троє з них стали докторами наук.

У КПІ працював з 1946 року. Подальші його дослідження були спрямовані на розробку нових методів геометричного моделювання на основі комп'ютерних інформаційних технологій та розвиток споріднених напрямів – багатовимірної геометрії й модельно-експериментального конструювання поверхонь робочих органів ґрунтообробних знарядь. За цим напрямом викладачами кафедри було отримано понад 100 авторських свідоцтв на винаходи, 12 патентів (України, НДР, Франції, Китаю, Індії, Угорщини, Болгарії), були створені промислові та серійні зразки сільськогосподарського обладнання, відзначені медалями ВДНГ УРСР. 

Як науковий керівник А.В.Павлов підготував 29 кандидатів наук, з яких 7 стали докторами наук. Є автором 164 наукових праць, серед них 3 монографії та 22 авторських свідоцтва на винаходи. Ним було створено курс відеолекцій з нарисної геометрії, яким користуються і сучасні студенти, і який логічно вписався в дистанційне навчання. Цей курс і сьогодні допомагає викладачам підвищувати свою кваліфікацію та лекторську майстерність. Продовжує існувати створена ним наукова школа: під керівництвом учнів Анатолія Володимировича дослідження провадять молоді науковці.