Ярмарок професій «КПІ запрошує до співпраці»

Щороку восени в НТУУ "КПІ" проходить ярмарок професій "КПІ запрошує до співпраці". Цього року він тривав з 31 жовтня по 3 листопада у вигляді круглих столів по обговоренню шляхів удосконалення партнерських зв'язків між факультетами та представниками організацій, компаній і фірм – потенційних і нинішніх партнерів та роботодавців наших випускників, які ознайомилися з науково-освітньою діяльністю КПІ та долучилися до нових форм взаємодії на довгострокову перспективу. Партнерами КПІ загалом є більше 4 тис. підприємств, організацій і наукових центрів України, з-понад 2300 з них університет має двосторонні угоди. Це дозволяє НТУУ "КПІ" мати зворотний зв'язок, тобто оперативно визначати, яких фахівців потребує економіка, як вдосконалити навчальний процес під ці потреби, як зробити діяльність молодих фахівців ефективнішою.

Серед новацій у навчальному процесі, запроваджених завдяки зворотному зв'язку з роботодавцями, можна назвати такі: іноземну мову наші студенти вдосконалюють упродовж усіх років навчання, мають можливість отримати другу освіту в КПІ (другий диплом) чи диплом закордонних університетів-партнерів (подвійний диплом), практично всі випускники володіють інформаційними технологіями тощо. При обговоренні перспектив співпраці було зазначено, що попит на фахівців КПІ практично за всіма спеціальностями перевищує наявну їх кількість. У структурі університету діє Інститут післядипломної освіти, де проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації представники підприємств і організацій. Заняття відбуваються, зокрема, у спільних лабораторіях, створених і устаткованих разом із всесвітньо відомими промисловими компаніями.

ярмарок професій "КПІ запрошує до співпраці"Також було наголошено, що у НТУУ "КПІ" здійснюється підготовка високопрофесійних сучасних фахівців за напрямами, що є пріоритетними у світовій економіці. Але завдання університету – через співпрацю з провідними міжнародними компаніями і навчальними закладами – створити політехнікам такі умови, щоб вони були зацікавлені повертатися до України після закордонних стажувань. 

Тож завдання, які ставили перед собою організатори: налагодження партнерських відносин між НТУУ "КПІ" та підприємствами і бізнесом на довгострокову перспективу; інформування роботодавців щодо готовності НТУУ "КПІ" до адаптації навчальних програм підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці; організація діалогу випускників НТУУ "КПІ" і роботодавців щодо практичної підготовки фахівців, ефективного використання їх знань, умінь та навичок у провідних компаніях України, можна вважати успішно виконаними. Та це не привід розслаблятися, адже над створенням НТУУ "КПІ" іміджу навчального закладу, що готовий співпрацювати з роботодавцями за європейськими стандартами, потрібно ще багато працювати.

На сьогодні затверджено графік проведення заключних зустрічей та оформлення  документів щодо працевлаштування випускників 2012 року (спеціалістів і магістрів) по факультетах (інститутах). Зокрема: 14.11 – ТЕФ, 15.11 – ІЕЕ, 17.11 – ФЕА, 18.11 – ІФФ, 21.11 – ФІОТ, 22.11 – ФПМ, 24.11 – ІПСА,  25.11 – ФТІ, 25.11 – ФМФ, 28.11 – ММІ, 29.11 – ІХФ, 01.12 – ХТФ, 01.12 – ФБТ, 02.12 – ЗФ, 05.12 – ФЕЛ, 06.12 – ІТС, 08.12 – РТФ, 09.12 – ФАКС, 12.12 – ПБФ, 13.12 – ММІФ, 15.12 – ВПІ, 16.12 – ФЛ, 19.12 – ФММ, 20.12 – ФСП.

Інф. "КП", Фото О.І.Супруна

Найбільший технічний університет Європи, перший за рейтингом університет України представляє випускників 114 спеціальностей на Ярмарку професій «КПІ запрошує до співпраці».

Цього року Ярмарок проводиться у вигляді Круглих столів по обговоренню шляхів вдосконалення партнерських зв'язків між факультетами та роботодавцями з підготовки кадрів для галузей економіки України. Пропонуємо взяти участь керівників підприємств, організацій та установ України, міжнародних організацій, ЗМІ.

Термін подання заявки від підприємств для участі у Круглих столах – до 29 жовтня 2011 року.


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» запрошує студентів та випускників КПІ відвідати ярмарки професій, які відбудуться з 31 жовтня по 3 листопада 2011 р. по групам факультетів, інститутів відповідно до графіку.

Графік проведення  ярмарок професій


п/п
Факультет, інститут Час проведення ярмарки Координатори заходів
(факультет, інститут)
1. ФПМ, ФІОТ, ІПСА, ФТІ, ФМФ,ММІФ, 31жовтня 2011 р. ФПМ
2. ІТС, РТФ, ФЕЛ, ПБФ, ФАКС, ФММ 1 листопада 2011р. ІТС
3. ММІ, ІХФ, ЗФ, ІФФ, ВПІ, ХТФ, ФБТ, ФЛ 2 листопада 2011р ММІ
4. ІЕЕ, ФЕА, ТЕФ,ФСП 3 листопада 2011р ІЕЕ