2023 року радіотехнічний факультет КПІ має пройти зовнішню акредитацію НАЗЯВО за трьома освітніми рівнями.

Водночас внутрішній самоаналіз виявив значні недопрацювання науково-педагогічних шкіл факультету за базовими вимогами НАЗЯВО, про що засвідчили декан і завідувачі трьох кафедр РТФ у службовому поданні на ім’я проректора з науково-педагогічної роботи Олексія Жученка.

Тому студенти й представники науково-педагогічного складу РТФ зустрілися з ректором університету, щоб обговорити подальші дії в цій ситуації.

Дата події