[25.03.2021] ResearcherID на PUBLONS: створення та актуалізація

Новий освітній онлайн-захід в рамках циклу для дослідників «Чистий» четвер: актуалізуємо авторські профілі».

ResearcherID – персональний ідентифікатор авторів наукових публікацій, що індексуються в міжнародній базі даних Web of Science.

ResearcherID дає можливість:

створити профіль вченого та об’єднати в ньому різні варіанти написання прізвища латиницею;
сформувати список власних публікацій, як включених в базу даних Web of Science, так і тих, що не увійшли до неї;
визначити власні наукометричні показники публікацій, що входять до Web of Science Core Collection (індекс цитованості, індекс Гірша);
синхронізувати ResearcherID з ORCID;
фіксувати роботи вченого в якості рецензента, експерта і редактора;
відстежити історію експертної оцінки і роботи в складі члена редколегії наукових журналів.

Докладно на сайті НТБ.