У КПІ преміювали вчених за публікації у Scopus та Web of Science

КПІ ім. Ігоря Сікорського посідає 6-те місце зі 177 українських вишів за показниками бази даних Scopus. Моніторинг провів у квітні сайт Освіта.ua. Серед критеріїв оцінювання – показники публікаційної активності: кількість публікацій, кількість цитувань та індекс Гірша. Їх визначають міжнародні наукові бази даних Scopus і Web of Science. Упродовж останніх шести років індекс Гірша у КПІ помітно зростає.

«У міжнародних рейтингах індекс Гірша важливий – він показує, наскільки університетські співробітники представлені у провідних наукових міжнародних виданнях. Це впливає на авторитетність університету – адже наші науковці публікуються в тих виданнях, де приймають тільки визнані роботи», – коментує перший проректор КПІ Юрій Якименко.

Цього року КПІ преміював своїх науковців, які 2019-го публікувалися у журналах Scopus і WoS із імпакт-фактором не менш як 0,5 та своїми статтями підвищили загальний рейтинг КПІ. Серед публікацій премійованих вчених представлені роботи здебільшого технічного та природничого спрямувань.

Загалом премійовано 345 науково-педагогічних працівників і 17 науковців, а загальний фонд премій становить 700 тисяч гривень. Мінімальна сума премії авторам за публікаційну активність становитиме 500 грн, максимальна – обмежена сумою 15 тис. грн. Мінімальну суму премії отримають 141 автор, максимальну – 4.

Нині КПІ має індекс Гірша 61. Преміювання авторів за публікації у виданнях з високим імпакт-фактором сприятиме подальшому зростанню індексу Гірша університету та отриманню університетом вищого місця у рейтингах.

Автори-науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського, які мають індекс Гірша 5 і вище.