КПІ запускає нову платформу дистанційного навчання "Сікорський"

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського запроваджує на новій основі платформу дистанційного навчання «Сікорський» (Sikorsky Distance Learning Platform).

Платформа «Сікорський» – це відкрите віртуальне навчальне середовище університету, яке надає адміністраторам, викладачам та студентам широкі можливості для створення навчальних курсів і технологій для дистанційної роботи.

Платформа базується переважно на відкритій системі управління навчальним контентом Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), яка має широкий набір функціональних можливостей не лише для створення дистанційних курсів і технологій, а й для організації зручної взаємодії між викладачами та студентами.

Головними динамічними елементами платформи є лекції, тести, завдання, глосарій та інструментарій для інтерактивного спілкування в режимі семінарів, відеоконференцій, опитувань, форумів, чатів тощо.
Крім вебресурсів, що містяться у системі Moodle, платформа «Сікорський» передбачає розміщення відеокурсів, доступних для всіх охочих. Доступ користувачів до дистанційних курсів системи Moodle та відеокурсів платформи здійснюється з сайтів http://uiite.kpi.ua/ та https://do.ipo.kpi.ua/ в режимі 24/7.

Навчальні ресурси платформи «Сікорський» поділяються на чотири групи.

1. Дистанційні курси (всі їхні елементи), за якими здійснюється навчання студентів відповідно до навчальних планів під керівництвом і контролем викладачів (таких курсів – 270). Доступ до цих курсів надається через реєстрацію кожного студента. Зареєстрованих студентів на сьогодні – 4 800.

2. Дистанційні курси у вільному доступі, за якими навчаються всі охочі без реєстрації та без можливості тестування (таких курсів наразі – 88).

3. Дистанційні курси, за якими навчаються всі охочі після реєстрації. Вони мають можливість тестуватись та отримувати сертифікати, за яким відповідні дисципліни будуть зараховуватися в КПІ ім. Ігоря Сікорського (таких курсів – 151).

4. Відеокурси циклу «Економіка для всіх» у вільному доступі (таких курсів – 17). Нині на платформі «Сікорський» зареєстровано 4 968 користувачів, із них 4 800 – студенти, 165 викладачів та 3 адміністратори дистанційного навчання.

Всі викладачі КПІ можуть розмістити свої навчальні матеріали (лекції, завдання, тести, відеоролики тощо) на платформі «Сікорський» двома шляхами:
– ті, хто проходив підвищення кваліфікації за курсами «Розроблення дистанційних курсів з використанням Moodle» і «Створення та використання вебресурсів навчальних дисциплін» (таких на сьогодні 875 викладачів КПІ ім. І. Сікорського), можуть самостійно розробити курси в Moodle і через адміністраторів розмістити їх на платформі «Сікорський»;
– ті, хто ще не має практичних навичок роботи в ПЗ Moodle, можуть надіслати свої навчальні матеріали у будь-якій електронній формі адміністраторам платформи, які конвертують ці матеріали у систему.