Зустріч Михайла Згуровського з профспілковим активом університету

30 травня кандидат на посаду ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський взяв участь у розширеному засіданні Профкому співробітників і розповів членам профспілкового активу про основні положення своєї передвиборчої програми в контексті питань забезпечення трудових прав та соціального захисту співробітників і студентів університету.

«Збереження консолідації колективу та гармонізації стосунків у ньому є однією з наших базових цінностей, – наголосив Михайло Згуровський. – Ми мусимо підтримувати тих людей, які потребують нашої допомоги і опіки. Маємо також зберегти стабільне фінансово-економічне становище КПІ за рахунок, передусім, ефективного фінансового менеджменту, постійного моніторингу виконання кошторисів, вчасного здійснення усіх видів виплат – заробітної платні, стипендії, матеріальної допомоги, сплати комунальних послуг, зборів до бюджетів різних рівнів, і, звичайно, за рахунок всієї нашої діяльності».

Він також повідомив, що протягом 2012 – 2018 років бюджет університету збільшився приблизно вдвічі. Середня заробітна плата викладацького складу при цьому зросла в 2,74 рази, науковців – у 2,7 рази, інших працівників – у 2,5 рази. І збереження позитивної динаміки соціального захисту співробітників університету є, на його думку, одним із головних завдань адміністрації та профспілки.

Кандидат на посаду ректора зупинився й на питаннях медичного забезпечення співробітників і студентів КПІ та швидшого і якомога безболіснішого переходу до нової системи обслуговування відповідно до новацій медичної реформи. «Університет повинен максимально допомогти співробітникам і пом’якшити такий перехід. Для цього слід мати відповідні медичні структури, які в подальшому надаватимуть відповідні медичні послуги, – наголосив Михайло Згуровський. – Базуємося на нашому факультеті біомедичної інженерії. Цими питаннями опікується особисто декан факультету та його команда. Думаю, з осені ми вже обговоримо в деталях, як усе це працюватиме».

Говорив Михайло Згуровський також про поліпшення системи оздоровлення співробітників, Він, до речі, повідомив, що щороку на університетських базах відпочинку оздоровлюються понад 6000 членів нашого колективу (з урахуванням тих, хто відпочивав за програмою відпочинку вихідного дня). Тож, на його переконання, слід зберігати і розвивати цей рекреаційний ресурс. І відмовлятися від нього, щоб за рахунок вивільнених коштів розв’язувати інші проблеми університету, як пропонували деякі студенти під час зустрічі зі студентами, неправильно і неможливо. А рішення щодо цього мають ухвалюватися колективно і з урахуванням думки всіх членів колективу.

Серед інших важливих питань, які порушив Михайло Згуровський у своєму виступі, були питання підготовки і виконання Колективного договору (як відомо, КПІ був першим з українських вишів, які запровадили таку практику ще на початку української незалежності в 90-х роках ХХ століття), захисту трудових прав політехніків та інші.

Насамкінець кандидат на посаду ректора відповів на запитання учасників засідання. Запитання були цілком конкретними: про фізичне виховання як навчальну дисципліну та про те, яким має бути її викладання в КПІ (на думку Михайла Згуровського, один із шляхів перебудови системи її викладання – забезпечення спортивного виховання за клубним принципом, при цьому робота викладачів і тренерів має зараховуватися як педагогічне навантаження); про збереження подвійних окладів викладачам кількох національних університетів, у тому числі й КПІ (університет та профспілкова організація працюють над відновленням цієї системи у повному обсязі та збереженням); про удосконалення системи рейтингування та включення до неї показників реального педагогічного навантаження викладачів (Михайло Згуровський попросив голову профспілки спільно з відповідною комісією провести аналіз цієї проблеми і дати свої пропозиції щодо її подальшого вирішення); про виділення факультетам коштів на підтримку своєї матеріально-технічної бази та її вдосконалення (з цього питання Михайло Згуровський також попросив Профком проаналізувати ситуацію); і наостанок – про окремі аспекти впровадження положень медичної реформи в практику (ці питання, на думку Михайла Згуровського, мають бути після додаткового вивчення відображені в Колективній угоді).