З метою дотримання вимог чинного законодавства та створення належних умов для забезпечення навчального процесу

Н А К А З У Ю:

  1. Заборонити продаж та вживання алкогольних напоїв, у тому числі слабоалкогольних, на території НТУУ "КПІ": в гуртожитках, навчальних корпусах та прилеглій до них території.
  2. Проректору Варламову Г.Б. проводити роз'яснювальну роботу серед осіб, які навчаються в НТУУ "КПІ" та вживати відповідних заходів до порушників.
  3. Голові комісії з розподілу площ університету та визначення доцільності здачі в оренду тимчасово не використаних приміщень (Новікову О. М.) вживати передбачених чинним законодавством заходів до порушників - суб'єктів підприємницької діяльності, які орендують приміщення НТУУ "КПІ" (не подовження дії договорів оренди).
  4. ...
  5. ....
  6. Керівникам громадських організацій рекомендувати систематично розглядати питання на засіданнях відповідних органів та проводити роз'яснювальну роботу.
  7. ....

РЕКТОР М.З. Згуровський