3-8 жовтня на базі нашого університету пройшли 21-а Міжнародна конференція й 26-е засідання генеральної асамблеї Комітету з даних для науки та технологій (СODATA). Конференція проводиться кожних два роки і є головним заходом СODATA, в ній беруть участь науковці високого рівня в галузі даних з усього світу. Попередня конференція, що проводилася 2006 року в Пекіні, зібрала 650 учасників.

СODATA – Комітет з даних для науки та технологій – міждисциплінарний науковий комітет Міжнародної ради з науки (ICSU), який засновано в 1966 р. Штаб-квартира СODATA розташована в Парижі (Франція). Міжнародна рада з науки – це найстаріша неурядова організація, утворена в 1932 р. внаслідок об’єднання Академічної асоціації та Міжнародної дослідницької ради. До неї входять 107 національних об’єднань науковців та 29 міжнародних наукових організацій.

Діяльність СODATA спрямована на підвищення якості та надійності даних у всіх важливих галузях науки і техніки, покращення управління ними та їх доступності. СODATA – це ресурс, який забезпечує доступ учених та інженерів до міжнародних баз даних з метою підвищення їх інформованості, надання можливостей для прямої співпраці та здобуття нових знань. СODATA займається всіма видами даних, отриманих у результаті експериментальних вимірювань, спостережень і обчислень у кожній галузі науки і техніки. Особлива увага приділяється проблемам управління даними, які є загальними для різних галузей науки, а також даним, що використовуються поза сферою їх здобуття.

НАН України є членом Міжнародної ради з науки та СODATA. Національним представником України в СODATA є академік НАН України ректор НТУУ “КПІ” М.З.Згуровський, членом СODATA є академік НАН України директор Інституту кібернетики І.В.Сергієнко.

Україна стала першою постсоціалістичною країною в Європі, де проводиться міжнародний науковий форум такого рівня. Ця подія є свідченням визнання нашої країни світовою науковою спільнотою і сприяє інтегруванню України до всесвітнього міжнародного освітньо-наукового інформаційного простору.

Співорганізаторами конференції виступили НТУУ “КПІ” та Національний комітет СODATA за підтримки Президента України, КМ України, ВР України, НАН України. Тематика конференції: дані для сталого розвитку, інфонауки й обчислювальна інформатика, аналіз даних для отримання нових знань/менеджмент знань, інтероперабельність та інтеграція даних, дані про Землю та довкілля, дані для біологічних наук, медицина та здоров’я, дані для фізичних наук.

6 жовтня відбулося урочисте відкриття. Учасників конференції привітали: М.З.Згуровський – академік НАН України, ректор НТУУ “КПІ”, Крішан Лал (Krishan Lal) – президент СODATA, Ватару Івамото (Wataru Iwamoto) – директор підрозділу технічної освіти ЮНЕСКО, Б.Є.Патон – президент НАН України, Шуіші Івата (Shuichi Iwata) – екс-президент СODATA, Рей Норріс (Ray Norris) – від імені національних комісій СODATA, О.О.Зінченко – представник Прем’єр-міністра України, В.А.Івченко – голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій, В.І.Полохало – голова Комітету ВР з питань науки і освіти та ін.

Дата події