Володимиру Олександровичу Москалюку – 80!

10  лютого 2019 р. виповнилося 80 років професору Володимиру Олександровичу Москалюку – відомому вченому з моделювання субмікронних та нанокомпонентів електронної техніки. Напрям його наукових досліджень – моделювання електронних надшвидкодіючих процесів та приладів.

В.О.Москалюк у 1960 році закінчив радіотехнічний факультет КПІ за спеціальністю "Електронні прилади". Того ж року почав працювати в КПІ на кафедрі електронних приладів –  спочатку асистентом, потім старшим викладачем. Там же  закінчив аспірантуру, в 1972 році захистив кандидатську дисертацію. Був одним з ініціаторів створення в 1984 р. кафедри теоретичної електроніки, яку очолив проф. В.П.Сігорський (нині – кафедра електронної інженерії). В.О.Москалюк працює на кафедрі з дня її створення доцентом, а потім професором. У 2004 р. В.О.Москалюку присвоєно вчене звання професора.

В.О.Москалюк є одним із розробників концепції загальноінженерної підготовки фахівців на факультеті електроніки. Багато років викладав загальнофакультетський навчальний курс "Фізичні основи електронної техніки", який забезпечив методичними матеріалами, циклом лабораторних робіт, технічними засобами навчання, серією лабораторних макетів. Він є автором навчального посібника з грифом Мінвузу СРСР "Физические основы электронной техники", який здобув першу премію в конкурсі КПІ 1984 року, та навчального посібника з грифом МОН України "Надшвидкодіючі прилади електроніки", який здобув другу премію в конкурсі КПІ ім. Ігоря Сікорського 2018 року. Він також є автором навчальних посібників "Фізика електронних процесів", част. 1 – "Електронні стани" та част. 2 – "Динамічні процеси".

Проф. В.О.Москалюк читає курси лекцій "Теорія поля", "Фізика електронних процесів", "Основи наноелектроніки" та магістерський курс "Надшвидкодіючі прилади електроніки".  Керує дипломним проектуванням, роботою магістрантів та науковою роботою аспірантів. Підготував 4-х кандидатів наук. Під його керівництвом і за його участю виконано багато держбюджетних та госпдоговірних робіт для наукових і виробничих установ з моделювання та проектування субмікронних і нанокомпонентів електронної техніки.

Проф. В.О.Москалюк автор майже 200 наукових публікацій та двох винаходів. Багато років виконував обов'язки заступника завідувача кафедри з методичної роботи. Нагороджений двома медалями, знаком "Відмінник освіти України".

У 2014 році проф. В.О.Москалюку присвоєно почесне звання "Заслужений викладач НТУУ "КПІ".

Колеги, учні, студенти і численні випускники кафедри щиро вітають Вас, вельмишановний Володимире Олександровичу, з ювілеєм. Міцного здоров'я Вам, сімейного щастя, благополуччя!