Одинадцятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців

У листопаді 2010 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено одинадцятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ». Моніторингом було охоплено більше трьох з половиною тисяч студентів п’ятого курсу університету.

Згідно «Порядку проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ«КПІ»» на засіданні Методичної ради університету буде заслухано звіт кафедр, спеціальності яких, за результатами одинадцятого туру, посіли останніх п’ять місць з метою усунення виявлених недоліків та здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.

Впродовж останніх трьох турів моніторингу спостерігалась стабілізація досліджуваних процесів – вихід університету, як системи, на деяке «плато стійкості», що виражається в незначній динаміці зміни інтегрального індексу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ» вцілому. Пояснення цього феномену вимагає всебічного науково-методичного вивчення його природи.

Лідери за результатами комплексного моніторингу якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ "КПІ" за підсумком одинадцяти турів   (V курс, 2005 рік, IV курс, 2006 рік , V курс, 2006 рік, IV курс, 2007 рік , V курс, 2007 рік,   IV курс, 2008 рік, V курс, 2008 рік, IV курс, 2009 рік, V курс, 2009 рік, IV курс, 2010 рік, V курс, 2010 рік)

місце
(1-11 тур)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ШИФР ФАКУЛЬТЕТ (ІНСТИТУТ) Індекс якості підготовки фахівців (ІЯПФ) %
1 Системний аналіз і управління 7.080203  ІПСА 87,062
2 Інформатика 7(8).080201 ФТІ 83,322
3 Економічна кібернетика 8.7.050102 ФММ 79,258
4 Соціальна інформатика 7.080204 ІПСА 79,192
5 Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах 8.7..160105 ФТІ 78,993
6 Прикладна фізика 7.070203 ФТІ 78,266
7 Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки 8.7.160101 ФТІ 77,891
8 Інформаційні технології проектування 7.080402 ІПСА 77,730
9 Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади 8,7.090801 ФЕЛ 77,575
10 Інтелектуальні системи прийняття рішень 7.080404 ІПСА 76,061
11 Технологія друкованих видань 8.092701 ВПІ 75,919
12 Фізика 7.070101 ФМФ 75,893
13 Хімічна технологія неорганічних речовин 7.091602 ХТФ 75,664
14 Динаміка і міцність машин 8.090201 ММІ 75,646
15 Компютерні системи та мережі 7.091501 ФІОТ 74,994
16 Інформаційні управляючі системи та технології 8.080401 ФІОТ 74,873
17 Фізичне матеріалознавство 7.090102  ІФФ 74,508
18 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (МАХНВ) 7.090220  ІХФ 74,464
19 Автоматизоване управління технологічними процесами 7.092501 ІХФ 74,218
20 Акустичні засоби та системи 7.091201 ФЕЛ 74,022
Долучення Розмір
monitoring-11-1.pdf 85.42 КБ
monitoring-11-2.pdf 93.45 КБ