Молоді науковці Київської політехніки впевнено заявляють про себе: досліджують непізнане та використовують результати експериментів на практиці. Найкращі розробки отримують визнання, їх авторів відмічають преміями та грантами. Наприкінці минулого року вийшов Указ Президента України про призначення премій молодим ученим, зокрема доценту кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії ІФФ Анатолію В’ячеславовичу Мініцькому за наукову працю «Створення новітньої технології виготовлення електродвигунів з екстремально високими експлуатаційними характеристиками».

Анатолій В’ячеславович – вихованець Київського політехнічного, у 2001 р. закінчив ІФФ за спеціальністю «Порошкова металургія та композиційні матеріали», отримав кваліфікацію «інженер-матеріалознавець». З 2001 по 2008 рр. працював в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, спочатку аспірантом, потім на посадах молодшого наукового співробітника і наукового співробітника. У 2007 р. під керівництвом професора В.А.Маслюка захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка та властивості порошкових магнітно-м’яких матеріалів на основі композиційних залізних порошків для деталей електротехнічного призначення».

З 2008 р. почав працювати старшим викладачем кафедри металознавства та термічної обробки ІФФ. На кафедрі високотемпературних матеріалів та порошкової металургії працює з 2009 р. на посаді доцента. Основні напрями наукових досліджень: розробка порошкових магнітно-м’яких матеріалів на основі композиційних порошків для деталей електротехнічного призначення; розробка комбінаторних способів виготовлення економно легованих виробів порошкової металургії на основі заліза. А.В.Мініцький читає курси лекцій «Технологія виробництв порошкових та композиційних матеріалів», «Обладнання виробництв порошкових та композиційних матеріалів», «Порошкові магнітні та електротехнічні матеріали», «Наноструктуровані магнітні та електропровідні матеріали», проводить практичні та лабораторні заняття, керує виконанням курсових та дипломних проектів і робіт.

На даний час А.В.Мініцький є заступником завідувача кафедри з навчально-виховної роботи, відповідає за профорієнтаційну роботу (робота з НЦ Мала академія наук України та Українським державним центром позашкільної освіти), опікується студентами, що беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з прикладного матеріалознавства.

За роки навчання та наукової діяльності А.В.Мініцький опублікував понад 50 друкованих праць. У 2012 р. за результатами наукової та педагогічної діяльності здобув перемогу в конкурсі «Молодий викладач-дослідник» НТУУ «КПІ».