Щороку університетський конкурс "Молодий викладач-дослідник" поповнюється новими іменами. За підсумками діяльності у 2018 році до списку переможців конкурсу увійшла й Юлія Юріївна Лисенко – старший викладач кафедри приладів і систем неруйнівного контролю (ПСНК).

Ю.Ю.Лисенко здобула повну вищу освіту за спеціальністю "Прилади і системи неруйнівного контролю" на приладобудівному факультеті (2007), закінчила аспірантуру та успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Інформаційно-діагностична система імпульсного вихрострумового неруйнівного контролю виробів машинобудування" (2018).

З 2007 р. працювала інженером на кафедрі, де навчалася. У 2009–2018 рр. – на посаді асистента, сьогодні успішно виконує обов'язки старшого викладача за сумісництвом. Викладає студентам такі дисципліни: "Програмування", "Технології теплового неруйнівного контролю", "Технології електромагнітного неруйнівного контролю". Студенти під її керівництвом беруть активну участь у наукових фахових конференціях та наукових розробках кафедри.

Наукову діяльність Ю.Ю.Лисенко розпочала ще під час навчання в магістратурі університету. Основні наукові здобутки вона отримала в галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики. Значна частина робіт присвячена вдосконаленню методів вихрострумового неруйнівного контролю. Один із запропонованих методів було використано під час виконання державної НДР "Дослідження вихрострумового методу неруйнівного контролю з використанням імпульсного збудження перетворювача" (№ 0116U004742) та впроваджено у виробничий процес на ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор". Науковець також узяла участь у розробці стартап-проекту "Структуроскоп EG", що став фіналістом на Фестивалі інноваційних проектів "Sikorsky Challenge – 2018".

За час наукової діяльності Ю.Ю.Лисенко опублікувала більше 60 наукових праць, серед яких 4 статті у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, статті у фахових журналах України, тези і матеріали конференцій різних рівнів, має два патенти України на корисну модель.

Ю.Ю.Лисенко є активним учасником міжнародних науково-технічних конференцій та виставок у галузі неруйнівного контролю, які щорічно проходять у таких країнах, як Болгарія, Чеська Республіка, Німеччина, Швеція, Польща та ін.

У 2011 році вона стала членом Болгарського товариства з неруйнівного контролю. У 2016 р. отримала диплом переможця в номінації "Кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють у галузі" П'ятого професійного конкурсу, організованого Українським товариством неруйнівного контролю та технічної діагностики.

Юлія Юріївна входить до складу Технічного комітету Держспоживстандарту України ТК-78, де бере активну участь у розробці та обговоренні стандартів для галузі неруйнівного контролю і технічної діагностики.

Свідомий вибір неруйнівного контролю на етапі вступу до університету для Ю.Ю.Лисенко вилився у плідний науковий пошук, у пізнання світу шляхом діагностики різних об'єктів без їх руйнування, а ще в мандрівки у рамках закордонних конференцій. Попереду у дослідниці багато незвіданого – пошуків, досліджень та здобутків.

А.Г. Протасов, професор, зав. кафедри ПСНК