Працівники Центру інформаційної підтримки освіти та досліджень Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка під час карантину дистанційно інформують, консультують, навчають дослідників, розміщують освітні та наукові матеріали в інституційному репозитарії КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI), координують діяльність з академічної доброчесності.

Бази даних

Дослідники з нашого університету і нині мають доступ до міжнародних реферативних та наукометричних баз даних Scopus та Web of Science завдяки продовженню передплати цих ресурсів Міністерством освіти і науки України.

Щоб працювати з Web of Science вдома, слід створити свій обліковий запис, зареєструвавшись на цій платформі в локальній мережі університету, використовуючи особисту електронну адресу.

Для отримання віддаленого доступу до Scopus можна скористатися реєстраційною формою за посиланням. Можна також подати заявку через пошту нашого Центру (science@library.kpi.ua, тема листа "Віддалений доступ до Scopus"; у тексті листа слід зазначити електронну пошту для налаштування доступу).

Консультанти Центру здійснюють моніторинг інформаційних ресурсів для навчання та дослідницької діяльності, що постійно або на час карантину є у вільному доступі, і регулярно оновлюють їх перелік, розміщений за посиланням.

Консультування та освітні заходи

Дистанційно здійснювалося консультування викладачів, науковців, студентів з питань доступу до баз даних, реєстрації, пошуку інформації, уточнення кількісних показників учених у базах Scopus, Web of Science. Загалом за період карантину було надано понад 700 консультацій. Разом з дослідниками усунули понад 120 випадків "розпорошення" авторського доробку в наукометричній базі даних Scopus через формування кількох профілів одного автора (Autor ID).

Здійснювався моніторинг та інформування про дистанційні освітні заходи для дослідників. Наші дослідники долучалися до вебінарів від компанії Clarivate Analytics. За посиланням доступне навчальне відео цієї компанії.

Доступні також відеозаписи вебінарів про можливості використання бази даних Scopus та бібліографічного менеджера Mendeley:

Наразі Центр продовжує консультування дослідників дистанційно. Звертатися можна за адресою: science@library.kpi.ua та за телефоном 204-96-72.

Інструкції з використання цифрових інструментів

Дослідники можуть самостійно у будь-який час актуалізувати свій профіль, використовуючи інструкції, які розробили консультанти Центру:

Розроблено інструкції для самостійного опанування цифрових інструментів наукової комунікації, що використовуються на різних етапах дослідницького циклу: для роботи з джерельною базою, спілкування з колегами, розширення співпраці, надійного представлення наукового доробку у вільному доступі тощо. Наприклад, бібліографічні менеджери дозволяють організувати і підтримувати особисту чи колективну бібліотеку посилань на освітні та наукові матеріали з можливістю завантаження першоджерел. Ці цифрові інструменти дозволяють автоматизувати процес укладання переліків літератури, забезпечують швидке оформлення цитувань, посилань у потрібному форматі, заощаджуючи час автора та попереджаючи випадки ненавмисного плагіату.

Доступні інструкції з використання: бібліографічного менеджера EndNote Online та бібліографічного менеджера та соціальної мережі для науковців Mendeley.

А можливість зберігати свої документи, дослідницькі дані, програмне забезпечення для себе чи у відкритому доступі надають такі платформи, як Zenodo та Figshare. В ELAKPI є інструкції з реєстрації користувача та розміщення матеріалів у Zenodo та Figshare.

Академічна доброчесність

Наш Центр надає консультації з різних питань академічної доброчесності, забезпечує технічну перевірку на ознаки плагіату рукописів монографій, підручників та навчальних посібників. За час карантину перевірено понад 50 рукописів.

Досвід організації перевірки академічних текстів на ознаки плагіату в умовах віддаленої роботи університетів обговорювався під час серії вебінарів від компанії "Unicheck Україна". А досвід функціонування системи запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського представлено на інтенсивному навчальному вебінарі "Академічна доброчесність онлайн. Реальний досвід закладів вищої освіти", відеозапис якого доступний на сторінці "Unicheck Україна" в соціальній мережі Facebook.

Проведено низку вебінарів від Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, записи яких доступні в Інтернеті:

Наразі продовжується консультування відповідальних осіб щодо перевірки різних видів академічних текстів на ознаки плагіату дистанційно через е-пошту: olena.v.kosmina@gmail.com.

Щоб дізнатися більше про плагіат та перевірку робіт, радимо послухати подкаст.

Електронний архів університету ELAKPI працює без канікул

У період карантину ELAKPI працював дистанційно і продовжує працювати у період літніх канікул. Депозиторами електронного архіву можуть бути викладачі, докторанти, аспіранти та студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, бібліотекарі та інші працівники університету, а також особи, які пов'язані з КПІ ім. Ігоря Сікорського (заслужені професори або особи, що мають почесні посади в університеті). Матеріали ELAKPI індексуються пошуковими системами, зокрема Google Scholar, а це сприяє їхньому швидкому пошуку, використанню, цитуванню.

Статистичні дані підтверджують значущість ELAKPI як цінної, оригінальної колекції для навчання та досліджень. За даними Google Analytics, у травні поточного року зареєстровано рекордну кількість користувачів ELAKPI за місяць – 959 тис. та понад 2 млн переглядів матеріалів за статистикою DSpace. Тож дослідники університету можуть продовжувати розміщення своїх матеріалів шляхом самоархівування відповідно до інструкції "Реєстрація користувача та розміщення матеріалів в ELAKPI": https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20655. Консультації з питань реєстрації та розміщення матеріалів завжди можна отримати через е-пошту: elakpi@library.kpi.ua.

Євгенія Кулик, зав. Центру інформаційної підтримки освіти та досліджень НТБ, кандидат наук з соціальних комунікацій