Сайти НН ІТС

Міжнародний журнал "Information and Telecommunication Sciences" (Телекомунікаційні науки)

Адреса редакції: 2, Індустріальний пров., к. 604, м. Київ, 03056, Україна, Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
Контактні телефони: тел. (+38 044) 204-83-13, (+38 044) 236-62-13
E-mail: e-mail telesc.kpi[at]gmail.com
URL: http://infotelesc.kpi.ua
Старі номери міжнародного журналу "Telecommunication sciences" - http://telesc.kpi.ua/
ISSN: 2312-4121

[сайт] Портал "НаукаІнформ"

Метою створення науково-інформаційного порталу «Наука-Інформ» є представлення найбільш істотних наукових розробок українських вчених, надання інформації про важливі історичні події в області науки і культури України.

Основне призначення: