20 травня у приміщенні Міністерства освіти і науки України відбулося нагородження лауреатів Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, яка присуджена у 2016 році. В числі нагороджених – заступник проректора з наукової роботи НТУУ "КПІ" доктор технічних наук, професор Віталій Котовський.

 Віталій Йосипович  отримав нагороду у складі авторського колективу науковців та інженерів за роботу "Розроблення та впровадження сенсорних контрольно-інформаційних технологій".  Робота є комплексною і в частині вирішення завдань по забезпеченню охорони здоров'я населення країни, виконувалась спільно з науковцями ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Окрім названої посади, Віталій Котовський також очолює міжкафедральну навчально-наукову лабораторію неінвазивних методів досліджень біологічних об'єктів НТУУ "КПІ", на базі якої проводились дослідження. Він запропонував комплексну інформаційну технологію досліджень функціонального стану організму з використанням методів інфрачервоної термографії та транскутанної киснеметрії. Застосовувалися термографи у діапазоні 3-5 мкм з охолоджуваною матрицею сенсорів на базі діодів Шоткі та 8-14 мкм з мікроболометричною матрицею сенсорів без охолодження, а також газоаналізатор власного виробництва на базі сенсору кисню електрохімічного типу.

Проведені за допомогою розробленої комплексної технології дослідження дозволили вперше визначити, що величина парціального тиску кисню в підшкірних тканинах людини у межах термоаномальної зони характеризує функціональний стан досліджуваної ділянки на шкірному покриві, що надає можливість проводити спостереження за динамікою зміни патологічного стану з метою проведення своєчасної профілактики ускладнень та адекватної індивідуально-обґрунтованої терапії. Закономірності змін температурної картини на поверхні тіла людини, які корелюють з газообмінними процесами, є основою для використання в системних наукових дослідженнях у галузі медицини і фізіології з метою виявлення особливостей порушення кровопостачання.

Практична цінність отриманих результатів зумовлена перспективністю їх використання для подальшого розроблення нових інформаційних методів кореляційної діагностики, супроводу і оптимізації терапевтичного впливу на організм, діагностики екстремальних фізіологічних станів організму та контролю його виходу з такого стану тощо.

Результати досліджень використані та впроваджені в Українському центрі спортивної медицини МОЗ України, в Національному інституті раку МОЗ України, в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, а також у науково-дослідних роботах та навчальному процесі НТУУ "КПІ".

Дата події