До 90-річчя кафедри ливарного виробництва

Історія

Підготовка інженерів-ливарників у Київському політехнічному інституті розпочалася з перших років існування інституту. На хімічному відділенні в 1902 р. була організована кафедра металургії під керівництвом професора В.П.Іжевського, а на механічному відділенні у 1910 р. – кафедра загальної технології металів під керівництвом професора М.А.Воропаєва. До 1925 р. по декілька інженерів-ливарників випускали в порядку дипломного проектування на останньому курсі механічного та хімічного факультетів.

Кафедру ливарної справи було створено в жовтні 1925 р. після розділення кафедри загальної технології металів. У 1925–1930 рр. кафедрою завідував професор К.С.Калиненко, в 1930–1941 рр. – професор Є.П.Бабич.

Під час Великої Вітчизняної війни КПІ (на той час Київський індустріальний інститут) був евакуйований до Ташкента, де кафедрою завідував доцент П.Г.Березін. У 1944 р. інститут повернувся до Києва. Того ж року було створено новий – металургійний (нині – інженерно-фізичний) факультет. До його складу разом з кафедрами металургії сталі й промислових печей, металургії чавуну та теорії металургійних процесів, металознавства та термічної обробки увійшла кафедра ливарного виробництва. З часом назва кафедри змінювалась: кафедра машин і технологій ливарного виробництва, кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів.

Великий внесок у розвиток кафедри зробив заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор К.І.Ващенко (1900–1992), який працював на кафедрі з 1930 по 1992 р., а в 1944–1974 рр. її очолював. У 1944–1959 рр. він одночасно був деканом металургійного факультету.

Професор К.І.Ващенко став засновником школи вчених-ливарників. Під його керівництвом було підготовлено шість докторів і близько 80 кандидатів технічних наук. Багато його учнів продовжують працювати в НТУУ "КПІ" і донині (М.І.Прилуцький, Г.Є.Федоров, В.І.Кривда, Л.М.Сиропоршнєв, В.В.Зацарний, В.О.Косячков, О.І.Шейко, А.С.Кочешков та інші).

З 1974 по 1991 р. кафедрою завідував професор С.П.Дорошенко. За час своєї роботи він підготував чотирьох докторів і 27 кандидатів технічних наук, у т. ч. для Німеччини, Болгарії, Куби, В'єтнаму. Видані ним у співавторстві монографії "Наливная формовка" (1980), "Формовочные материалы и смеси" (1990) досі залишаються найкращими вітчизняними підручниками і посібниками. Професор С.П.Дорошенко у 1998 р. був удостоєний звання "Заслужений професор НТУУ "КПІ", а з 2008 р.– довічної Державної стипендії Президента України видатним діячам освіти.

У 1991–2000 рр., у складних умовах переходу країни від планової економіки до ринку, кафедра працювала під керівництвом професора А.П. Сьомика, який на той час був і деканом факультету. За видатні досягнення в галузі вищої освіти Указом Президента України в 1998 р. йому було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України".

З 2000 по 2005 рр. кафедрою завідував професор О.П.Макаревич. Результат його наукової діяльності – понад 200 наукових публікацій, навчально-методичних розробок, авторських свідоцтв і патентів.

У 2005–2006 рр. в.о.завідувача кафедри був відмінник освіти України к.т.н., доцент Л.М. Сиропоршнєв. Протягом 2006–2013 рр. кафедру очолював д.т.н. В.Г.Могилатенко, а з червня 2013 р. в. о. завідувача кафедри є к.т.н., доцент А.С.Кочешков.

Кафедра готує інженерів зі спеціальності "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів". До 1941 року в КПІ було випущено 306 інженерів-ливарників, після 1941-го – більше 2400.

Нині на кафедрі працюють 26 співробітників, у тому числі три професори, 10 доцентів і один асистент. Кафедра характеризується високим ступенем лабораторної і практичної підготовки. Зокрема, 13 навчальних дисциплін доповнені лабораторними роботами, на яких проводять виготовлення ливарних форм, плавлення і заливання металу (сталі, чавуну, сплавів кольорових металів).

За кафедрою закріплено три спеціалізації. Перша із них – "Художнє та ювелірне литво" – заснована в 1994 р. Вона користується популярністю, щорічно понад 80% усіх студентів висловлюють бажання вивчати секрети ювелірної справи. Друга – "Технологія виготовлення литих стоматологічних та ортопедичних протезів" – була заснована в 1997 р., а набула розвитку після 2008 р. Третя, наймолодша спеціалізація – "Комп'ютеризація процесів ливарного виробництва". Заснована у 2011 р., перший випуск відбувся у 2013 р.

Останні десять років життєдіяльності колективу кафедри припали на період значних змін у системі вищої освіти України, подальшого зниження суспільної ролі технічної науки й поваги до неї, економічної та політичної нестабільності. Але кафедра гідно відповідала на поставлені часом виклики: виконала усі основні завдання, реалізувала стратегію розвитку, набула більшого досвіду та майстерності.

У рамках залучення до Болонського процесу з 2006 року "Ливарне виробництво" виділено в окремий бакалаврат. У 2013 році кафедра успішно пройшла акредитацію, а ліцензія на підготовку фахівців діє до 2023 року.

За останні десять років підготовлено понад 500 бакалаврів, 380 спеціалістів та 120 магістрів.

Результати роботи викладачів кафедри відзначені на рівні університету. Зокрема, переможцями щорічних конкурсів "Викладач-дослідник" та "Молодий викладач-дослідник" ставали А.С.Кочешков (2006), М.М.Ямшинський (2006–2010), Р.В.Лютий (2012).

У свою чергу, за видатні заслуги в галузі підготовки висококваліфікованих спеціалістів ювелірної галузі всесвітній фонд Фаберже у 2012 р. нагородив доцента А.С.Кочешкова  Почесним пам'ятним знаком "Орден Франца Петровича Бірбаума – Головний спеціаліст".

У штаті ливарної лабораторії навчальними майстрами працюють робітники найвищої кваліфікації, більшість із яких мають досвід роботи на заводах точного та художнього литва: М.О.Морозов, Є.О.Морозов, Д.Ю.Литвиненко, М.В.Кириленко, В.М.Благовєрний, В.Є.Білозерцев. Вони склали компанію видатним співробітникам, які впродовж усього життя виховують студентську молодь і допомагають розвиватися викладачам – це Д.Ф.Мацуєва та А.Т.Хоменко.

Це з їхніх золотих рук вийшли пам'ятники визначним вітчизняним діячам науки і техніки – засновнику вітчизняної школи зварювання Є.О.Патону, першому в Європі винахіднику ЕОМ С.О.Лебедєву, видатному математику М.П.Кравчуку, генеральному конструктору космічних ракет С.П.Корольову та багатьом іншим. Більшість із пам'ятників розташовані на території НТУУ "КПІ", а бронзова скульптура княгині Анни Ярославни, королеви Франції, прикрашає передмістя Парижа. Асоціація ливарників України нагородила кафедру дипломом за особливі досягнення в художньому литві.

Наукові здобутки

Співробітникам кафедри належить низка вагомих наукових здобутків, які одержали світове визнання.

Головним винаходом у галузі ливарного виробництва ще в 1949 році став модифікований магнієм високоміцний чавун з кулястим графітом. Колектив кафедри ливарного виробництва КПІ першим серед вітчизняних колективів глибоко дослідив і розвинув цей сплав. Упродовж 50–60-х років ХХ століття під керівництвом професора К.І.Ващенка було виконано комплекс робіт стосовно технології отримання чавунів широкої гами властивостей і сфер застосування.

Наступним кардинальним кроком в удосконаленні технології виробництва виливків з високоміцного чавуну було перенесення процесу модифікування безпосередньо в ливарну форму. Внутрішньоформове модифікування чавуну було невідоме в СРСР до 1976 р., до робіт К.І.Ващенка і В.О.Косячкова.

Проривним напрямом роботи кафедри стало дослідження К.І.Ващенком і С.П.Дорошенком принципово нового класу формувальних сумішей – наливних (рідкорухомих) самотвердних (НСС або РСС) – і розроблення технології виготовлення з них ливарних стрижнів і форм. З цієї наукової проблематики кафедра займала провідну позицію в Радянському Союзі.

Значний цикл робіт присвячений створенню сталей для виливків особливо відповідального призначення. Л.І.Ростовцев, К.І.Ващенко, В.Я.Жук, В.О.Лютий розробили принципово нові сплави – ливарні жаростійкі хромоалюмінієві сталі для виробів, які працюють в агресивних середовищах за температур до 1250°С. При кафедрі в 1978 р. було створено галузеву науково-дослідну лабораторію зносостійких та жаростійких сплавів для теплоенергетичного обладнання Міненерго України.

Наприкінці 50-х років ХХ століття колектив у складі К.І.Ващенка, О.М.Фірстова та В.В.Жижченка розробив технологію виготовлення біметалевих виливків системи чавун-алюміній. У ХХI столітті першу у світі технологію отримання біметалевих виливків із чавуну методом модифікування базового розплаву в ливарній формі двома різнорідними модифікаторами винайшли та згодом вдосконалили доценти кафедри В.О.Косячков і М.А.Фесенко.

Співробітниками кафедри захищено 5 докторських дисертацій. Кількість присвоєних звань професора – 5, доцента – 25. У різні роки докторські дисертації захистили більше 30 випускників кафедри. Понад 140 випускників, аспірантів і співробітників захистили кандидатські дисертації.

На кафедрі завжди приділяють особливу увагу узагальненню наукової, навчальної, технічної інформації.

Зокрема, за період з 2005 по 2014 рр. опубліковано декілька фундаментальних наукових праць і нових сучасних навчальних посібників.

У 2005 році з'явилася монографія "Виробництво виливків із спеціальних сталей" (О.П.Макаревич, Г.Є.Федоров, Є.О.Платонов), а у 2013 р. – "Стальное литье" (Г.Є. Федоров, М. М. Ямшинський, Є.О. Платонов, Р.В.Лютий).

У 2008 р. побачили світ навчальні посібники "Опоки ливарні" (С.П.Дорошенко, Г.Є.Федоров, А.М.Фесенко, М.М.Ямшинський, М.А.Фесенко) і "Контроль якості продукції в машинобудуванні" (Г.Є.Федоров, А.М.Фесенко, М.М.Ямшинський, М.А.Фесенко), у 2010 р. – посібник "Ливарна гідравліка" (В.М.Дроб'язко, А.М.Фесенко, Р.В.Лютий, М.А.Фесенко), у 2011 р. – посібник "Теоретичні основи ливарного виробництва" (В.М.Дроб'язко, А.С.Кочешков, М.М.Ямшинський, В.Г.Могилатенко, О.І.Пономаренко), що є базовим для підготовки ливарників. У 2012 р. було видано фундаментальний двотомний підручник "Проектування ливарних цехів" (Г.Є.Федоров, М.М.Ямшинський, В.Г.Могилатенко, О.Й.Шинський, І.М.Гурія), а також у співпраці зі співробітниками кафедри технології і обладнання ливарного виробництва (ДДМА, м. Краматорськ) чотиримовний термінологічний словник з ливарного виробництва обсягом майже 20 тисяч термінів (автори: С.П.Дорошенко, А.М. Фесенко, Р. В. Лютий, Г. Лойбе, О. А. Чайковський, М. М. Федоров, М. А. Фесенко).

Наукові розробки кафедри було відзначено п'ятьма медалями і дипломами ВДНГ СРСР і УРСР. П'ять співробітників кафедри стали лауреатами Премії КПІ. Одержано понад 200 авторських свідоцтв і патентів, опубліковано понад 1200 друкованих праць, у т. ч. більше 50 монографій і брошур, впроваджено у виробництво майже 100 нових розробок.

Колектив кафедри ливарного виробництва чорних - кольорових металів, жовтень 2015 р.

Досягнення студентів

У наукових дослідженнях активну участь беруть і студенти. Починаючи з 2009 р. кафедра проводить у травні щорічну Міжнародну науково-технічну конференцію "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" і видає збірник тез, який вміщує від 60 до 100 доповідей, близько 20 з яких – результати дослідних робіт студентів кафедри.

Починаючи з 2008 р. студенти-ливарники регулярно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з ливарного виробництва. Команда кафедри чотири рази займала третє місце, а в 2013 р. стала переможцем олімпіади. В особистому заліку студент В.Ю. Суменко посів 1-ше місце у 2010 р., студент Є.В. Козачук – 3-тє місце у 2012 р., студент М.Прокопчук посів 2-ге місце у 2013 р., а студент С.Мисюра – 2-ге місце у 2015 р.

Студенти кафедри неодноразово ставали призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт і магістерських дисертацій.

Вшановуючи славетне минуле, науково-педагогічні працівники, навчальні майстри, інженери і аспіранти кафедри з величезною гордістю залишаються вірними обраній справі, відповідальними й впевненими у власних силах, гідними продовжувачами славних традицій наших попередників, вчителів і корифеїв.

Р.В.Лютий, к.т.н., доц., В.А.Гнатуш, к.т.н., А.С.Кочешков, к.т.н., доц.

К.С. КалиненкоК.І. ВащенкоС.П. ДорошенкоКолектив кафедри ливарного виробництва чорних - кольорових металів, жовтень 2015 р.