Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж (КІТМ), ІТС

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж (КІТМ), Інститут телекомунікаційних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 30, пров. Індустріальний, 2, к.409/2, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 99, 204 98 91,
Електронна пошта: itm(at)its.kpi.ua
Сайт: ,

Кафедра КІТМ готує фахівців за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка та спеціалізацією Інформаційно-комунікаційні технології.

Спеціалізація Інформаційно-комунікаційні технології спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

  • проектування гетерогенних програмно-апаратних платформ, які забезпечують отримання сучасних Інтернет-послуг та сервісів у будь-який час і у будь-якому місці, працюють в глобальному середовищі;
  • проектування «хмарних» (програмно визначуваних) дата-центрів засобами у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G- комунікаційними мережами;
  • створення та використання новітніх технологій IoT (Internet of Thinks), а також побудова інформаційно-комунікаційних систем на їх основі;
  • проектування програмно-апаратних платформ, вузлів обробки даних, інтелектуальних засобів їх взаємодії;
  • створення енергоефективних інтелектуальних протоколів та засобів паралельної, колективної обробки значних обсягів інформації у вузлах дата-центрів, застосування «хмарних ресурсів та сервісів». 

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж проводить набір та підготовку фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

  • перший (бакалаврський);
  • другий (магістерський);
  • третій (освітньо-науковий).

Після опанування освітньої програми підготовки обраного рівня вищої освіти, випускникам присвоюється відповідно ступінь бакалавра, магістра або доктора філософії.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр – 4 роки, магістр – 2 роки, доктор філософії – 4 роки.

Випускники працюють фахівцями із розробки спеціалізованого програмного забезпечення в провідних компаніях а також на адміністративних і інженерних посадах на підприємствах, що займаються інформаційно-комунікаційними технологіями, програмними платформами та сервісами, базами даних, сховищами інформації, дата-центрами, обчисленнями в глобальному середовищі.

Навчання студентів на кафедрі КІТМ ведеться в умовах, наближених до умов майбутнього працевлаштування. Студенти 4-го курсу проходять виробничу практику в державних та недержавних компаніях, що дозволяє їм прилаштовуватися до умов бізнес-середовища. Попит на випускників з боку різних організацій перевищує пропозицію.

З 2005 року кафедра КІТМ приймає участь в проекті з Технічним університетом м. Дрезден (Німеччина) по обміну студентами та розбудові спільної магістерської підготовки студентів з метою отримання подвійного диплому про закінчення двох навчальних закладів.